Share

เรื่องควรรู้ ประเภทดินถมที่และการเลือกใช้ให้เหมาะกับงานสร้างบ้าน

เรื่องควรรู้ ประเภทดินถมที่และการเลือกใช้ให้เหมาะกับงานสร้างบ้าน

ว่าด้วยเรื่องการถมดิน อาจฟังดูไกลตัวสำหรับคนอยากมีบ้าน เพราะส่วนใหญ่มักฝากให้บริษัทรับสร้างบ้านหรูที่ดูแลจัดการให้แบบครบจบที่เดียว อีกทั้งเรื่องดินยังเป็นเรื่องเฉพาะทางที่นอกจากต้องความรู้แยกประเภทได้แล้วยังต้องมีประสบการณ์ในการประเมินหน้างานเพื่อเลือกใช้ประเภทดินให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างนั้นๆ ด้วย และดินที่ใช้ในงานก่อสร้างก็มีหลายประเภท หลายคุณสมบัติ วันนี้ อาร์ต เทค โฮม จึงขอพาคุณไปทำความรู้จักประเภทดินถมที่และการเลือกใช้ให้เหมาะกับงานสร้างบ้าน

รู้หรือไม่?…การถมดิน เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วย ตามประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ให้คำจำกัดความไว้ว่า “การถมดิน หมายความว่าการกระทำใดๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม” โดยมีข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ ลักษณะงาน เพื่อไม่สร้างความเบียดบังแก่พื้นที่ข้างเคียง และกำหนดลักษณะงานไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการเลือกถมดิน

1. ลักษณะพื้นที่

ควรศึกษาความสูงต่ำของพื้นที่จากผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ เป็นทางน้ำผ่าน หรือพื้นที่น้ำท่วมขังบ่อย ใช้เวลาระบายน้ำนานหรือไม่ เพราะปัญหาดังกล่าวจะส่งผลให้ดินเกิดการอ่อนตัวง่าย ซึ่งจะต้องถมและอัดดินให้แน่นกว่าปกติ รวมถึงใช้เวลาเซตตัวนานขึ้น

2. ความสูงของการถม

โดยมากการถมดินจะเกิดข้อพิพาทเรื่องระดับความต่างกับเจ้าของพื้นที่ข้างเคียง ในเรื่องของความปลอดภัยหรือการไหลของดินของน้ำที่สูงกว่า ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายซึ่งเจ้าของบ้านต้องมีการขออนุญาตและมีวิศวกรเซ็นตามลำดับ หากครบถ้วนถูกต้องก็สามารถดำเนินการถมได้

แต่หากเทียบกับพื้นที่ต่างเจ้าของที่อยู่พื้นที่ข้างเคียงแล้วเกิดความเบียดบัง ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัย การถมดินจึงมักมีคำว่าเหมาะสมมากำกับระดับความสูงเสมอ

3. ควรทิ้งพื้นที่หลังถมดินไว้นานแค่ไหน

เรื่องการทิ้งระยะเวลารอดินเซตตัวหลังถมดิน โดยปกติเมื่อถมดินเสร็จไม่ควรเริ่มก่อสร้างทันที ควรทิ้งระยะเวลาให้ดินเซตตัวก่อน ยิ่งถมสูงยิ่งมีโอกาสทรุดตัว ควรทิ้งระยะไว้ 6-12 เดือน แต่ก็สามารถร่นระยะเวลาได้โดยการใช้รถบดอัดดินช่วย หรือทำทั้งสองอย่างคือทั้งใช้รถบดอัดดินและทิ้งระยะเวลารอดินเซตตัว ยิ่งจะทำให้การปรับหน้าดินก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รู้จักประเภทของดินให้เหมาะกับการใช้งาน

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าหากเป็นบ้านที่สร้างผ่านบริษัทรับสร้างบ้านหรู เจ้าของบ้านจะได้รับการแบ่งเบาภาระไปหลายๆ ขึ้นตอน รวมถึงขั้นตอนการรู้จักดินและการเลือกใช้งาน แต่จะไม่รับรู้หรือสนใจเลยก็เป็นไปไม่ได้ เพราะเจ้าของบ้านอาจต้องใช้ข้อมูลในการพูดคุยกับบริษัทรับสร้างบ้าน และรู้เท่าทันเรื่องงบประมาณ การเลือกดิน และการถมอย่างปลอดภัยด้วย ซึ่งดินที่ใช้ถมมีรายละเอียดดังนี้

1. ดินถมทั่วไป 

เหมาะสำหรับการถมดินสร้างบ้าน ดินประเภทนี้จะเป็นดินเหนียวสีเทา หรือดำ เมื่อถมจะมีความแน่น สามารถบดอัดจนถึงระดับสร้างบ้านได้ ดินชนิดนี้มีการดูดซับความชื้น และคลายความชื้นในดินได้ช้ากว่าดินชนิดอื่น ทำให้เกิดอุณหภูมิที่ต่ำกว่าดินชนิดอื่น ส่งผลให้การอยู่อาศัยในบ้านจะรู้สึกถึงความเย็นสบายมากกว่า

ดังนั้นเมื่อเทียบกับดินประเภทอื่น ทั้งในเรื่องผลการก่อสร้าง และความรู้สึกอยู่เย็นสบาย และการใช้งานที่สามารถปลูกต้นไม้ได้ รวมทั้งยังราคาถูกกว่าดินชนิดอื่นๆ ดินประเภทนี้จึงเป็นที่แนะนำในการถมเพื่อสร้างบ้าน

2. หน้าดิน 

สามารถถมดินสร้างบ้านได้ดี แต่ราคาสูงมาก 2-3 เท่า เมื่อเทียบกับดินถมทั่วไป จึงแนะนำให้ใช้หน้าดินในส่วนเฉพาะสำหรับการจัดสวน หรือปลูกต้นไม้ เท่านั้น เพื่อลดค่าใช้ต่างที่เกินจำเป็น

3. ดินดำ ดินบ่อ

สามารถถมดินสร้างบ้านได้ดี และเป็นดินบริสุทธิ์จากบ่อดิน แต่ราคาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับดินถมทั่วไป แต่ถูกกว่าหน้าดิน จึงแนะนำให้ถมในบริเวณพื้นที่ปริมณฑล รอบๆ เขตกรุงเทพ ซึ่งใกล้แหล่งดิน และทำให้ราคาค่าถมดินไม่แพงมากนัก

4. ดินดานหรือซีแล็ค

เป็นดินที่ใช้ถมสร้างบ้านได้ ดินประเภทนี้สามารถบดอัดได้ดี การทรุดตัวน้อย แต่ปลูกต้นไม้ได้ไม่ดี การอมความชื้นน้อย ดินประเภทนี้เหมาะสมสำหรับใช้ในการสร้างโรงงาน โกดัง เสริมฐานรากถนน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักเยอะๆ

5. ดินลูกรัง

เป็นดินที่ค่อนข้างแข็ง ยิ่งตอนเป็นดินที่แห้งจะยิ่งแข็ง มีสีน้ำตาลหรือแดง เหมาะสำหรับใช้ถมทำถนนคอนกรีต เพราะบดให้อัดแน่นได้ดี แต่เป็นดินที่ไม่เหมาะกับการใช้ปลูกต้นไม้เนื่องจากแห้งเกินไป

6. ดินทราย

ประเภทดินทรายมีประมาณทรายร้อยละ 70 ขึ้นไป ไม่อุ้มน้ำ ดินง่ายต่อการกัดกร่อน หากมีการนำมาใช้จะต้องบดอัดอย่างดี เพื่อป้องกันดินไหล และทรุดตัว ที่สำคัญดินทรายมีราคาถูก เหมาะสำหรับถมดินโครงการจัดสรร

อีกเรื่องสำคัญในงานถมดินคือการควบคุมดูแลความปลอดภัยซึ่งต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับของพื้นที่นั้นๆ และต้องมีวิศวกรควบคุมงาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่ออาคารและผู้อยู่อาศัย และป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

สนใจสร้างบ้านหรูกับ บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด

Tel. : 0 2804 1515

E-mail : SALES@ART-TECH.CO.TH

Facebook : arttechhome

Share post: