Share

เลขที่บ้านมงคล เลือกแบบไหนถูกหลักฮวงจุ้ยเสริมการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

เลขที่บ้านมงคล เลือกแบบไหนถูกหลักฮวงจุ้ยเสริมการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

การมีบ้านสักหลังเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์ที่ผสมกันให้ลงตัวตรงใจเจ้าของบ้าน และฮวงจุ้ยก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับบ้านอยู่หลายส่วน เพราะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเรื่องการจัดสถานที่ หรือการจัดวางสิ่งของเท่านั้น แม้แต่เลขที่บ้านก็นับเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างหนึ่งเหมือนกัน โดยเชื่อกันว่าเลขที่บ้านที่ดีจะช่วยเสริมส่งให้คนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและเจริญก้าวหน้ามากขึ้น แล้วเลขที่บ้านแบบไหนเป็นมงคล มีวิธีการดูอย่างไร หรือจะแก้เคล็ดเลขที่ไม่เป็นมงคลอย่างไร มาติดตามไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ

หลักการคำนวณเลขที่บ้านมงคล

วิธีการหาเลขมงคล คือ ให้นำเลขที่บ้านทั้งหมดมาบวกรวมกัน การบวกนั้นให้รวมเลขทั้งหน้าและหลังเครื่องหมายทับด้วย บวกให้ครบจนกระทั่งเหลือเลขเพียง 1 ตัว

ตัวอย่าง เช่น บ้านเลขที่ 9/297 ให้คำนวณตามขั้นตอนดังนี้

1. นำเลขที่บ้านทั้งหมดบวกกันคือ 9+2+9+7 = 27

2. นำผล 27 บวกกันอีกครั้งจะได้ 2+7 = 9

3. นำผลลัพธ์สุดท้ายคือ 9 ไปดูความหมายเลขที่บ้านมงคล

ความหมายเลขที่บ้านมงคล

ผลรวม 1

เลข 1 เป็นเลขที่มีลักษณะโดดเด่นในด้านของการเป็นผู้นำ ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีจิตใจกล้าหาญ สติปัญญาดี ชอบความอิสระและอยู่อย่างสุขสบาย เลขนี้จะส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทำมาหากินคล่อง หากเป็นข้าราชการจะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้มากด้วยบริวาร หรือเรียกว่า ได้เป็นเจ้าคนนายคน

ผลรวม 2

บ้านที่มีผลรวมตัวเลขเท่ากับ 2 เลขนี้จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความสบายใจ ไม่มีโรคภัย ผู้หญิงจะเป็นใหญ่ในบ้าน จะช่วยเสริมด้านการงานให้มีความเจริญก้าวหน้า เหมาะกับบ้านเพื่อการพักผ่อนอยู่อาศัยมากกว่าค้าขาย

ผลรวม 3

เลข 3 เป็นเลขแห่งความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง และยังสื่อถึงความมั่งคั่ง เจริญก้าวหน้า กล้าได้กล้าเสีย เจ้าของบ้านจะเป็นคนกระตือรือร้น มีความขยัน ไม่ชอบอยู่นิ่ง กล้าหาญ เลขนี้เหมาะสำหรับทำการค้ามากกว่าที่อยู่อาศัย

ผลรวม 4

เลข 4 เป็นเลขที่มีระดับความเป็นมงคลสูง อยู่แล้วรวย เรียกโชค ทรัพย์ ลาภ แก่ผู้อยู่อาศัย ส่งผลให้คนในบ้านมั่งคั่ง ประสบความสำเร็จ มีเกียรติยศชื่อเสียง มีผู้คนไปมาหาสู่เสมอ เหมาะสำหรับอยู่อาศัย หรือประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นเลขแห่งสติปัญญา มีไหวพริบ พูดจาไพเราะ ฉลาดเจรจา

ผลรวม 5

บ้านที่มีผลรวมตัวเลขเท่ากับ 5 เชื่อกันว่าผู้อยู่อาศัยเป็นผู้มีบุญสะสมมา ชีวิตจึงอุดมสมบูรณ์ มีความมั่นคง มีสติ แก้ไขปัญหาเก่งด้วยปัญญา เป็นผู้ที่มีเหตุผล บ้านที่เลขรวมเท่ากับ 5 จึงนับว่าเป็นเลขที่บ้านอุดมมงคล ส่งเสริมให้เจ้าของบ้านเป็นที่รักใคร่ของคนรอบตัว

ผลรวม 6

บ้านนี้ผู้อาศัยมักเป็นคนเจ้าเสน่ห์ รักสวยรักงาม เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้คนมากมาย เลขนี้ดีทั้งค้าขาย การเงิน เพราะเป็นเลขที่เปิดโอกาสและช่องทางในการแสวงหาโภคทรัพย์ดีกว่าคนอื่น บ้านหลังนี้จึงเป็นเลขที่ดีมีมงคล อยู่แล้วรวย

ผลรวม 7

ในบรรดาเลขบ้านทั้งหมด เลข 7 จะเป็นเลขที่ไปในทางเร้นลับของศาสตร์ที่มองไม่เห็น ส่วนมากมักทำนายทายทักในทางร้ายมากกว่าดี ในเรื่องของอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิต รวมถึงปัญหาความขัดแย้งต่างๆ แต่ผู้ที่อาศัยในบ้านหลังนี้ มักเป็นคนหนักแน่น มีความวิริยะอุตสาหะความเพียรพยายามกว่าใคร ไม่ยอมแพ้โชคชะตา ดังนั้นจึงสามารถคว้าความสำเร็จได้มาอย่างมั่นคงถาวรกว่าใคร

ผลรวม 8

เลข 8 เป็นเลขมงคลในทุกๆ เรื่อง เพราะมีลักษณะคล้ายกับ Infinity ที่หมายถึง การไร้ขอบเขต ไม่มีที่สิ้นสุด จึงเชื่อว่าเลข 8จะชักนำความอุดมสมบูรณ์ ความสำเร็จในธุรกิจ ความร่ำรวย และความสุขที่ไม่มีจุดสิ้นสุดมาให้กับคนในบ้าน

ผลรวม 9

บ้านที่มีผลรวมตัวเลขเท่ากับ 9 ผู้ที่อาศัยบ้านหลังนี้ มักเป็นคนที่มีอำนาจบารมี มีคนเคารพนับถือ นับหน้าถือตา โดยเลข 9 นั้นเป็นเลขที่อยู่คู่กับความเชื่อของคนไทยอยู่แล้ว เป็นเลขที่มีคุณงามความดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง มีคนคอยเกื้อหนุนอยู่เสมอ ผู้อาศัยบ้านหลังนี้จึงเป็นคนที่มีอายุยืนยาว เคร่งศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งลี้ลับอยู่เสมอ

วิธีแก้เลขที่บ้านไม่มงคล

สำหรับบางบ้านที่ไม่สามารถเลือกบ้านเลขที่เองได้ จึงได้เลขบ้านที่ไม่ตรงกับใจมากนัก ในทางฮวงจุ้ยก็มีวิธีแก้ความเชื่อเมื่อบ้านเลขที่ไม่ถูกกับดวงของเจ้าของบ้าน ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

1. ใช้เหรียญใหม่ซ่อนไว้ในป้ายเลขที่บ้าน

2. ใช้ป้ายบ้านเลขที่ที่ผ่านพิธีกรรมพุทธาภิเษก

3. ใช้ป้ายจีนกันชง

สำหรับบ้านที่ได้บ้านเลขที่ดีตรงใจแล้ว ก็อย่าละเลยที่จะดูแลในขั้นตอนอื่นๆ ของการสร้างและบำรุงรักษาบ้านด้วย เพราะการมีบ้านสวยหรูดูแพง อยู่อาศัยได้ระยะยาวนั้น ต้องดีทั้งการก่อสร้างและเป็นมงคล เจ้าของบ้านจึงควรคัดสรรบริษัทรับสร้างบ้านหรู ที่มีมาตรฐาน มีผลงานจริงที่ได้รับการยอมรับ มีการรับประกันงานก่อสร้าง โดยสามารถขอดูผลงานจากบริษัทรับสร้างบ้านหรูที่สนใจก่อนการตัดสินใจเลือก และสำหรับ บริษัท อาร์ต เทค โฮม เราเป็นบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ ที่มีผลงานหลากหลาย ทั้งรับสร้างบ้านหรู รับสร้างบ้านโมเดิร์น รับสร้างบ้าน Luxury โดยสามารถติดต่อขอดูผลงาน และแบบบ้านก่อนตัดสินใจได้ค่ะ

สนใจสร้างบ้านหรูกับ บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด

Tel. : 0 2804 1515

E-mail : SALES@ART-TECH.CO.TH

Facebook : arttechhome

Share post: