Share

รู้หรือไม่ ต่อเติมบ้านแบบไหนไม่ต้องขอใบอนุญาต?

รู้หรือไม่ ต่อเติมบ้านแบบไหนไม่ต้องขอใบอนุญาต?

การสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านนั้น เจ้าของบ้านจะต้องได้รับใบอนุญาตจากฝ่ายโยธาของเขตหรือ อบต. ในพื้นที่ก่อน จึงจะสามารถลงมือต่อเติมได้ และหากไม่ดำเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ศึกษาข้อมูลการต่อเติมให้ถี่ถ้วน ก็อาจเสี่ยงทำผิดกฎหมายได้ ซึ่งนั่นก็เป็นส่วนที่เจ้าของบ้านไม่ควรมองข้าม แต่รู้หรือไม่ว่ามีการต่อเติมบางประเภทที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตก็จัดการได้ จะมีอะไรบ้าง วันนี้ ART TECH HOME นำข้อมูลมาฝากกัน

การต่อเติมบ้านที่ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต

  • การเปลี่ยนส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างอาคาร เช่น ผนัง ฝ้าเพดาน หน้าต่าง-ประตู
  • การเปลี่ยนโครงสร้างอาคาร เช่น เสา คาน ตง และพื้น ที่ไม่ได้สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรง หรือโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และใช้วัสดุเหมือนเดิม ได้แก่ การเปลี่ยนคานไม้ที่ผุและยังคงใช้ไม้เหมือนเดิม
  • การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน โดยพื้นที่ติดตั้งไม่เกิน 160 ตารางเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องมีวิศวกรโยธาตรวจรับรองความมั่นคง)

  • การลดพื้นที่บ้านหรือเพิ่มพื้นที่บ้านรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่มีการเพิ่มเสาหรือคาน เช่น การตัดเว้าหลังคาบ้านหรือต่อเติมระเบียงยื่นออกไป
  • การเพิ่ม หรือลด เนื้อที่ของหลังคารวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร และไม่มีการเพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน
  • การเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของบ้านที่ไม่ใช่โครงสร้าง โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือวัสดุอื่นซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่ส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างบ้านเดิมเกิน 10% ของน้ำหนักเดิม
  • การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ส่วนต่างๆ ของบ้านที่ไม่ใช่โครงสร้าง ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่ส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างบ้านเดิมเกิน 10%

สรุปการต่อเติมที่ไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้าง

เมื่อดูจากรายละเอียดข้อกำหนดแล้ว จะเห็นได้ว่าการต่อเติมบ้านที่ไม่ต้องขออนุญาตนั้นค่อนข้างจำกัดขอบเขตเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่เป็นการต่อเติมเพียงเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ซึ่งการต่อเติมโดยส่วนใหญ่มักทำมากกว่าข้อยกเว้นนี้ ดังนั้นถ้าไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้ตามที่กฎหมายต่อเติมบ้านอนุโลมไว้ ควรไปทำเรื่องขออนุญาตไว้ดีกว่า เพราะถ้าโดนเพื่อนบ้านฟ้องร้อง หรือโดนเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบพบภายหลัง จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งจะมีโทษดังนี้

  1. ถูกระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง และต่อเติมอาคาร หากสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ เจ้าของอาคารจะต้องยื่นคำอนุญาตหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารไม่ยอมแก้ไขตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน จะถูกรื้อถอนอาคารบางส่วนหรือทั้งหมด ภายในเวลาที่กำหนด แต่ไม่น้อยกว่า 30 วัน
  2. ผู้กระทำผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  3. ผู้กระทำผิดจะต้องถูกโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

แม้ว่างานก่อสร้างต่อเติมบางประเภทไม่ต้องยื่นขออนุญาต แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถลงมือทำได้ทันที ในทางปฏิบัติแล้วนั้นเพื่อความปลอดภัยและป้องกันปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง การทำเรื่องขออนุญาตเอาไว้ก่อนก็เป็นการดีกว่า

ทั้งนี้การต่อเติมทุกประเภทควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะส่วนที่ต้องเกี่ยวกับโครงสร้าง เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนสร้างความเสียหายให้กับตัวบ้านทั้งในตอนที่ต่อเติมและในอนาคต สำหรับบ้านที่ใช้บริการรับสร้างบ้านหรู จากบริษัทรับสร้างบ้านที่ได้มาตรฐาน จะมีบริการดูแลหลังการขายให้คำปรึกษา ซ่อมแซม ต่อเติม หรือรีโนเวทบ้าน ให้อุ่นใจตลอดระยะเวลารับประกัน

สนใจสร้างบ้านหรูกับ บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด

Tel. : 0 2804 1515

E-mail : SALES@ART-TECH.CO.TH

Facebook : arttechhome

Share post: