Share

Category: Knowledge

7 เคล็ดลับเตรียมพร้อมก่อนสร้างบ้านหรู

เพราะบ้าน….เป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนตัวตนผู้อยู่อาศัยโดยเฉพาะบ้านหรู ที่มีรายละเอียดของแบบบ้าน ความประณีตของงานสร้าง และการตกแต่งเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากบ้านทั่วไป การที่เจ้าของบ้านให้ความใส่ใจกับรายละเอียดทุกขั้นตอน ไปพร้อมกับการเลือกใช้มืออาชีพในการสร้างจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อผลลัพธ์ที่ได้คือความสมบูรณ์แบบของการอยู่อาศัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นเราจึงมีเคล็ดลับดีๆ ที่จะเป็นเหมือนทางลัดในการเตรียมพร้อมก่อนสร้างบ้านหรู เพื่อให้เรื่องที่หลายคนคิดว่ายาก เป็นเรื่องง่ายในพริบตา เคล็ดลับเตรียมพร้อมก่อนสร้างบ้านหรู 1. สำรวจความต้องการของสมาชิก เพราะการสร้างบ้านหรูให้มีคุณค่าเสริมต่อการอยู่อาศัยในทุกรูปแบบของสมาชิกนั้น ต้องสร้างตามใจผู้อยู่อาศัย และคำนึงถึงความสุขในระยะยาวเป็นสำคัญ โดยเจ้าของบ้านต้องสำรวจความต้องการของสมาชิกทุกคนว่าแต่ละคนมีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบไหน ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเป็นอย่างไร กิจกรรมยามว่างชอบทำอะไร ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ไหนของบ้าน รวมทั้งก่อนเลือกแบบ หรือให้สถาปนิกออกแบบยังต้องระบุเรื่องจำนวน เพศ อายุ ของสมาชิก จำนวนห้องน้ำ ห้องนอน ความต้องการบ้านสไตล์ไหน และมีมุมหรือฮวงจุ้ยอะไรที่ต้องเน้นเป็นพิเศษด้วย เพื่อการออกแบบบ้านและการคำนวนพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสม รวมทั้งยังอำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุด เช่น บ้านที่มีผู้สูงอายุ อาจต้องเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรมอำนวยความสะดวกด้วย 2. เลือกแบบบ้านให้ตรงใจ กำหนดงานสร้างให้ตรงปก งานสร้างจะไม่ยุ่งยากหากเจ้าของบ้านมีข้อสรุปเกี่ยวกับแบบบ้านที่ต้องการ และสไตล์บ้านที่ชัดเจน เช่น แบบโมเดิร์นดูดีทันสมัย แบบหรูหราคลาสสิก แบบสวยร่วมสมัย หรือแบบโมเดิร์นผสมผสานความคลาสสิก การออกแบบบบ้านที่เหมาะสมจะสัมพันธ์กับความต้องการของสมาชิกที่อยู่อาศัยทุกคนด้วย ดังนั้นเพื่อให้บ้านที่สร้างนั้นตอบโจทย์การใช้ชีวิต สมาชิกทุกคนควรมีส่วนร่วมในการเลือก แจ้งความต้องการ และตัดสินใจ หากเจ้าของบ้านไม่มีแบบในใจ การเลือกใช้บริการจากบริษัทรับสร้างบ้าน จะมีแบบบ้านมาตรฐานและแบบบ้านที่มีดีไซน์สวยๆ […]

read more

เรื่องควรรู้ เมื่อขอเลขที่บ้าน

ก้าวแรกของการสร้างบ้าน… นอกจากการเลือกแบบบ้าน การศึกษาข้อมูลการสร้างบ้าน และ การสร้างบ้านโดยบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพแล้ว… ขั้นตอนต่อไปคือการทำให้บ้านหลังนั้นเป็นที่อยู่อาศัยที่มีตัวตนถูกต้องตามหลักกฎหมายนั่นคือการมี “เลขที่บ้าน”  และ “ทะเบียนบ้าน” ที่ระบุตำแหน่งที่ตั้งอย่างชัดเจนมาทำความรู้จักวิธีขอเลขที่บ้านนั้นมีขั้นตอนอย่างไร และเจ้าของบ้านควรรู้อะไรบ้าง ความหมายของ บ้าน บ้าน หมายถึง โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ประกอบการ ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง และให้หมายความรวมถึงแพ หรือเรือซึ่งจอดเป็นประจำ และใช้เป็นที่อยู่ประจำ หรือสถานที่ หรือยานพาหนะซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำได้ด้วย ทะเบียนบ้าน คือ ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านแต่ละหลัง กำหนคให้มีเลขประจำบ้าน (เลขที่บ้าน) ซึ่งปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ที่ปลูกสร้างอาคาร การขอเลขที่บ้านสำคัญอย่างไร? เลขที่บ้าน หรือ เลขประจำบ้าน มีความสำคัญที่แต่ละบ้านจะต้องมีเพื่อวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ คือ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชน ป้องกันการแอบอ้างสิทธิในที่ดิน หรืออ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นๆ เมื่อมีการปลูกสร้างบ้านนอกจากจะต้องมีการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารแล้ว เมื่อบ้านก่อสร้างแล้วเสร็จ เจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรือสำนักงานเทศบาล หรือสำนักงานเขต เพื่อออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ก.ร.9) สำหรับนำไปประกอบการยื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน และสมุดทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน โดยต้องยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน […]

read more

Home & House

คำว่า House และ Home        เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า House ก็แปลได้ว่า บ้าน และ Home ก็แปลได้ว่าบ้านเช่นกัน แล้วทำไมคำภาษาอังกฤษมีคำที่มีความหมายซ้ำกันไปทำไมล่ะ ความจริงแล้วทั้งสองคำนี้ต่างก็มีความหมายแตกต่างกันอยู่ เราจึงนำมาให้บอกให้รู้กัน   House noun a building that people, usually one family,live in.   Home noun the house, apartment, etc. where you live, especially with your family.   ทั้งสองคำนี้ นำความหมายมาจาก Cambridge ‘s dictionary        หากลองแปลดู ก็จะพบว่า คำว่า house นั้น แสดงถึง ตัวตึกที่ผู้คนใช้อาศัยอยู่  แต่ถ้ามีคนอาศัยอยู่ภายในนั้นก็จะกลายเป็น home นั้นเอง        […]

read more

การขอเลขที่บ้าน

การขอเลขที่บ้าน         เมื่อมีการปลูกสร้างบ้าน  เจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อ ขอเลขที่บ้านภายใน  15 วัน  นับแต่วันที่สร้างเสร็จ   เมื่อนายทะเบียนรับคำร้องพร้อมหลักฐานของผู้แจ้งครบถ้วนแล้ว  จะต้องตรวจสอบว่าบ้านที่ขอเลขที่นั้น  มีลักษณะเป็นโรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างที่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นประจำ (มีสภาพคงทนถาวร)หรือไม่  ถ้าถูกต้องกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหรือนายทะเบียนจะกำหนดเลขที่บ้านให้แก่ผู้แจ้งภายใน 7 วัน(กรณีบ้านปลูกอยู่ในเขตเทศบาล)  หรือภายใน 30 วัน (กรณีบ้านปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล) ทะเบียนบ้าน   คือ ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านแต่ละหลัง  กำหนดให้มีเลขประจำบ้าน(เลขที่บ้าน) ซึ่งปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร สถานที่ยื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน -ถ้าบ้านปลูกอยู่ในเขตเทศบาลที่ยังมีผู้ใหญ่บ้านอยู่ในเขตเทศบาล  เจ้าบ้านจะต้องแจ้งขอเลขที่บ้านต่อผู้ใหญ่บ้านเพื่อออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9)  สำหรับนำไปประกอบการยื่นคำร้องขอเลขที่บ้านที่งานทะเบียนราษฎรของทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลที่บ้านปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่  เพื่อแจ้งขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้าน -ถ้าบ้านปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล  เจ้าบ้านจะต้องแจ้งขอเลขที่บ้านต่อผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) สำหรับนำไปประกอบการยื่นคำร้องที่งานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนอำเภอที่บ้านปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่  เพื่อแจ้งขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้าน หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอเลขที่บ้าน หรือทะเบียนบ้านใหม่ (1) ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ออกโดยผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนันท้องที่ที่บ้านที่ปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่ (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 1  ชุด (3)   เอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินของบ้านที่ปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  เช่น โฉนดที่ดิน  , […]

read more

เอกสารในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารพักอาศัย

การยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารในกทม. สามารถยื่นขอได้ที่ 1. ที่ว่าการเขตท้องที่ ณ สถานที่ทำการก่อสร้างอาคารขึ้นอยู่ซึ่งเป็น อาคารพักอาศัย อาคารตึกแถว หอพัก แฟลต อาคารชุด สำนักงาน คอนโดมิเนียม โกดัง ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ห้องแสดงสินค้า ทั้งนี้เฉพาะที่สูงไม่เกิน 4 ชั้น อาคารเลี้ยงสัตว์ อาคารชั่วคราว สะพานไม้ หอถังเก็บน้ำ เขื่อน ป้าย รั้ว แผงลอย ถนน 2. กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารอื่นใดนอกจากข้อ 1 ในต่างจังหวัด การยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารในต่างจังหวัด สามารถยื่นขอได้ที่ 1. เขตเทศบาล สามารถยื่นได้ที่ ณ ที่ทำการเทศบาล สำนักการช่าง ของแต่ละพื้นที่ 2. หากเป็นนอกเขตเทศบาลให้ยื่นกับหน่วยงานบริการของแต่ละพื้นที่ เช่น อบต. การขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน-อาคาร ใช้หลักฐานการขออนุญาตดังนี้ – หนังสือขออนุญาตปลูกสร้าง (ขอรับได้ที่สำนักการช่าง […]

read more

การเลือกใช้สีสำหรับงานตกแต่งภายใน

การเริ่มเป็นนักออกแบบมือใหม่ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เราสนุกกับการสร้างสรรค์ความคิด ประกอบกับทฤษฎีการตกแต่งสีเล็กๆ น้อยๆ เท่านี้คุณก็สามารถเนรมิตห้องสวยๆ ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย ตามสไตล์ที่ต้องการ 1. เลือกแสงให้สี เลือกใช้แสงสีเหลืองนวล เพื่อให้สีห้องนอนดูอบอุ่นมากขึ้น แสงให้ความรู้สึกของบรรยากาศที่แตกต่างกันด้วยแสงสีส้มเหลือง 2 . พื้นที่เหมาะสม เลือกทาสีเข้มบางผนัง เพื่อไม่ให้ห้องดูทึบเกินไป การเลือกปริมาณพื้นที่ทาสี มีผลต่อความสบายในการอยู่อาศัย หากใช้สีเข้มหรือสดมาก อาจเลือกทาเฉพาะบางผนัง หรือการทาสีเข้มทั้งห้องสามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับสไตล์การตกแต่ง กรณีสีอ่อน สามารถทาได้ ทั้งห้องโดยไม่ต้องกังวลว่าจะรู้สึกอึดอัดหรือไม่ะช่วยขับให้สีโทนร้อน เช่น สีส้ม สีเหลือง ดูชัดขึ้น แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ จะทำให้โทนสีดูเย็นขึ้น 3. ตำแหน่งที่ดี เลือกทาบริเวณด้านหลังโซฟา เพื่อไม่ให้สีสด รบกวนสายตามากไปขณะดูโทรทัศน์ หลักเบื้องต้นคือ สีสดสว่าง ไม่ควรเลือกทาบริเวณผนังที่เราต้องหันหน้าเข้าหาเป็นเวลานาน เช่น ผนังหลังโทรทัศน์เนื่องจากอาจรบกวนสายตาได้ สำหรับผนังบริเวณที่เดินผ่านไปมา หรือใช้เวลาอยู่อาศัยในช่วงเวลาสั้นๆ สามารถทาสีสันสดสวยได้ตามความชอบ

read more

7 วิธีทำความสะอาดบ้านง่ายๆให้น่าอยู่

เมื่อกลับมาจากที่บ้านแล้ว หลังจากการทำงานหน่อยยากมาทั้งวัน คุณยังมีอารมณ์ทำความสะอาดบ้านอยู่หรือไม่ แม้ว่าคุณจะโสดหรือแต่งงานแล้ว ก็ยังต้องทำความสะอาดด้วยตัวเองอยู่ดี ยกเว้นถ้าคุณมีแม่บ้าน แต่อะไรด้วยตัวเองก็ต้องดีที่สุดอยู่แล้ว จริงไหม? ความจริงแล้วการทำให้บ้านของเราดูน่าอยู่ ก็ทำได้ง่ายๆเพียงแค่ คุณเริ่มทำมันเท่านั้นแหละ เพราะเราเตรียมวิธีง่ายๆให้คุณลองไปใช้กันแล้ว 1. จัดของให้เข้าระเบียบ หลังใช้สิ่งของในบ้าน ไม่ว่าอะไรก็ตาม เพียงแค่หยิบเก็บให้ถูกที่ถูกทาง ง่ายๆเพียงแค่นี้บ้านแสนรกก็จะเปลี่ยนเป็นบ้านสุดสะอาดทันที นอกจากการจัดเก็บของจะช่วยให้ดูดีมีระเบียบแล้ว ยังช่วยลดอุบัติเหตุเวลาที่คุณเดินเตะของบนพื้นอีกด้วย และอย่าลืมเช็คคสภาพความสะอาดก่อนเก็บซักหน่อย ไม่อย่างงั้น สิ่งของคุณก็จะวางหมัก เป็นแหล่งให้เชื้อโรคเข้าไปอยู่ในอาศัยได้ ซึ่งคุณไม่ต้องการมันแน่ๆ 2. เก็บฝุ่น ! ฝุ่นเป็นเศษผงเล็กๆในอากาศ แต่อย่าดูถูกมันเชียว เพราะมันประกอบไปด้วย เศษดิน ควันจากท่อไอเสีย สารก่อภูมิแพ้ และอื่นๆอีกมากมาย การกวดฝุ่นนั้นทำได้ไม่ยาก เพียงใช้ไม้กวาดขยับๆไปมา ก็เสร็จแล้ว และในสมัยนี้มีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมาย เครื่องดูดฝุ่น และดีที่สุดเครื่องดูดฝุ่นอัติโนมัติ ดียังไง? ดีตรงที่มันทำงานอัติโนมัติ เพียงปล่อยให้มันทำงาน มันจะกินฝุ่นในบ้านคุณอย่างไม่เหลือทีเดียว 3. ทำพื้นให้แห้งตลอดเวลา น้ำเป็นตัวสำคัญในการช่วยทำความสะอาด แต่หากปลอยน้ำทิ้งไว้ที่พื้น อาจจะทำความเสียหายให้กับ วัสดุที่ทำพื้นได้ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำพื้นให้แห้งอยุ่เสมอๆ นั่นรวมไปถึงห้องน้ำด้วย ที่สำคัญสิ่งเปรอะเปื้อนตามพื้น ไม่ว่าจะเป็นซอส […]

read more
1 2 3 4 5 6