Share

บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด

บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด

ART TECH HOME

 

บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด เป็น บริษัทรับสร้างบ้านหรู สไตล์โมเดิร์น ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2548 โดยการรวมตัวของทีมงานสถาปนิกรุ่นใหม่และทีมงานก่อสร้างที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทที่ต้องการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ในธุรกิจของงานบริการของบริษัทรับสร้างบ้าน โดยมองข้อดีและข้อด้อยของการรับสร้างบ้านที่ผ่านๆมา แล้วนำมาพัฒนาปรับปรุงใหม่

มุ่งเน้นให้เกิดความลงตัวทั้งด้านความสวยงามทางสถาปัตยกรรม และมาตรฐานคุณภาพของงานทางวิศวกรรม เพื่อให้สมกับเป็นบ้าน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและ เทคโนโลยีอย่างแท้จริง และด้วยความพยายาม มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ และการทำงานที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องตลอดมา เราจึงได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ ที่คุณสามารถวางใจในบริการของเราได้เสมอ

บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด

บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด

VISION

LIFE IN PERFECT HARMONY

เพราะบ้านเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของชีวิต …บ้านเป็นมากกว่าที่พักอาศัย แต่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นครอบครัว

 

BE YOURSELF IN EVERY DETAIL

ความทรงจำเล็กๆคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่ยิ่งใหญ่ เพราะเรารู้ดีว่าความอบอุ่นภายในบ้านมาจากทุกความรู้สึกของทุกคนในครอบครัว บริษัทรับสร้างบ้าน อาร์ต เทค โฮม สร้างบ้านให้เป็นมากกว่าที่พักอาศัย โดยคำนึงถึงการใช้ชีวิตที่มีความสุขและมาตรฐาน บ้านทุกหลัง ….เราสร้างสรรค์งานสถาปัตย์ที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเราทุกคน

Mission

CREATE, CONSULT AND CONTROL WITH EXPERTISE

บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการรับสร้างบ้านครบวงจร โดยทีมงานสถาปนิก และ วิศวกรที่มีประสบการณ์ ด้วยจุดเด่นและความแตกต่าง

 ออกแบบบ้านโดยคำนึง การใช้ชีวิตที่มีความสุขและมาตรฐานเน้นการออกแบบบ้าน ให้อาคารมีความเหมาะสมกับภูมิอากาศแบบเมืองร้อน
 มีการเชื่อมต่อการใช้งานระหว่างภายในกับภายนอกอย่างกลมกลืน สวยงาม
 มุ่งเน้นเรื่องวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล
 ดำเนินการก่อสร้างตามหลักมาตราฐานวิศวกรรมโดยมีสถาปนิกและวิศวกรคอยให้คำแนะนำปรึกษา
 จัดให้สถาปนิกเป็นผู้ดูแลลูกค้าควบคู่กับลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด

บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด

SERVICES

ARCHITECTURE DESIGN& CONSTRUCTION
INTERIOR DESIGN & DECORATION
LANDSCAPE DESIGN

 

YOUR SATISFACTION COMES FIRST

ปรัชญาการทำงานของเรา คือ การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ใส่ใจใน รายละเอียดทุกขั้นตอน ทั้งด้านความแข็งแรงปลอดภัย ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบาย คุณภาพของงานก่อสร้าง และความสวยงามตามหลักสถาปัตยกรรม เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราเป็นเพื่อนคู่คิดในการสร้างบ้านของคุณอย่างแท้จริง

BOARD OF MANAGEMENT

นายทัชฐ์ ชนุหะชา

นายทัชฐ์  ชนุหะชา

EXECUTIVE DIRECTOR

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี : BSC in Business Administration, The University of Kansas, Kansas, USA
ปริญญาโท : Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

นางสาวเจตนา โลห์ศิริ

นางสาวเจตนา โลห์ศิริ

EXECUTIVE DIRECTOR

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
DIPLOMA : The Cambridge Secretarial College, Cambridge, UK

นายภูมิชาติ จันทร์เมฆา

นายภูมิชาติ  จันทร์เมฆา

ARCHITECTURAL DESIGN DIRECTOR

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : MSC in Architecture, Pratt Institute, USA

นายชนนพล ชนุหะชา

CORPORATE STRATEGY DIRECTOR

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : Master Of Arts in Business and Managerial Economics (MABE), Chulalongkorn University