Share

5 องค์ประกอบ สร้างบ้านหรูให้ได้ตรงปก

5 องค์ประกอบ สร้างบ้านหรูให้ได้ตรงปก

บ้านหรูสมบูรณ์แบบ กว่าจะสร้างได้สำเร็จต้องใช้เวลา ความพิถีพิถัน และความใส่ใจในขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด โดยเจ้าของบ้านเองอาจติดตามดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด

หรืออีกวิธีที่ผ่อนแรงให้เจ้าของบ้านคือ การให้ทีมงานจากบริษัทรับสร้างบ้านคอยเป็นหูเป็นตาให้ เพื่อให้ได้บ้านที่สวยตรงตามปก แข็งแรงมีมาตรฐาน และสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสุขสบายหายห่วงในระยะยาว ดังนั้นมาดูกันว่าองค์ประกอบสำคัญของการสร้างบ้านหรูให้ได้ตรงตามปก มีอะไรบ้าง 

5 องค์ประกอบสำคัญของการสร้างบ้าน

1. ฐานราก

ฐานราก เป็นองค์ประกอบหลักๆ ที่ถือว่ามีความสำคัญที่สุดของบ้านเลยก็ว่าได้ โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ คือ เสาเข็ม ฐานราก และตอม่อ

1.1 เสาเข็ม เป็นส่วนแรกของงานสร้างบ้านที่จะเกิดขึ้นก่อนส่วนอื่นๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เสาเข็มเจาะ และเสาเข็มตอก ส่วนการเลือกใช้งานควรเลือกตามความเหมาะสมและดูที่ชนิดวัสดุที่ต้องมีความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักได้

เสาเข็มแบบไม้ มีน้ำหนักค่อนข้างเบา ราคาถูก การขนส่งสะดวก แต่รองรับนำหนักได้ไม่มาก เมื่อจะใช้งานจึงต้องใช้หลายๆ ต้น เพื่อให้มีความแข็งแรงมากพอจะรองรับน้ำหนัก ส่วนใหญ่นิยมใช้กับบ้านขนาดเล็ก หรือบ้านชั้นเดียว

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเสาเข็มที่มีการหล่อที่หน้างานเมื่อจะสร้างบ้าน ซึ่งวิธีนี้จะทำให้อาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบน้อยกว่าเสาเข็มที่ถูกตอกเนื่องจากการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่านั่นเอง

เสาเข็มเหล็ก สังเกตได้จากรูปร่างเสาเข็มที่ส่วนใหญ่จะเป็นรูปตัว H ที่ทำให้สามารถตอกลงดินได้ง่าย และรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดี

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เป็นเสาเข็มที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งการทำเสาเข็มจะอาศัยเทคนิคการดึงลวดรับแรงดึงแล้วเทคอนกรีตลงไปในแบบหล่อ เมื่อคอนกรีตแข็งตัวจึงทำการตัดลวดรับแรงดึงทำให้เกิดแรงอัดในเสาเข็ม ทำให้ช่วยลดปัญหาการแตกร้าวของเสาเข็มได้ดีกว่าแบบอื่นๆ

1.2 ฐานราก ส่วนประกอบของโครงสร้างบ้านที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากตอม่อ ถ่ายเทลงสู่ดินโดยตรง หรือถ่ายเทสู่เสาเข็ม ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือฐานรากแบบวางบนดิน และฐานรากที่มีเสาเข็ม

1.3 ตอม่อ เป็นเสาขนาดสั้น ที่อยู่ระหว่างฐานรากกับคานพื้นชั้นล่าง ตามมาตรฐานจะมีความสูงประมาณ 50-100 ซม. และโดยทั่วไปส่วนของตัวต่อม่อจะจมอยู่ใต้ดิน

2. โครงสร้าง

เป็นส่วนแกนหลักสำคัญของบ้าน ซึ่งหากเปรียบกับคนก็เป็นเหมือนโครงสร้างกระดูก โดยการสร้างบ้านหากมีโครงสร้างที่แข็งแรงบ้านนั้นก็สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย งานโครงสร้างแบ่งเป็นส่วนต่างๆ คือ

โครงสร้างของตัวบ้าน คือส่วนของ ผนัง ซึ่งใช้วัสดุต่างๆ ตามคุณสมบัติและมาตรฐานที่เจ้าของบ้านต้องการ เช่น ปูนซีเมนต์ อิฐมอญ อิฐมวลเบา ไม้ ดิน เหล็ก

โครงสร้างหลังคา ถูกทำมาจากวัสดุหลากหลาย เช่น เหล็ก ไม้ หรือโครงสร้างสำเร็จรูป

โครงสร้างท่อและสายไฟ คือระบบท่อส่วนต่างๆ ทั้งท่อน้ำ ท่อระบาย และสายไฟที่ใช้ภายในบ้านและนอกบ้าน

3. ผนังและช่องเปิด

ผนัง เป็นส่วนที่ทำหน้าที่แบ่งพื้นที่ภายในบ้านกับนอกบ้านออกจากกัน ทั้งยังช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดด การรบกวนการอยู่อาศัยจากฝน ฝุ่น ควัน และเสียงจากภายนอก

การก่อสร้างผนังจึงควรเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรงในระดับที่มากพอจะเอื้อให้บ้านนั้นแข็งแรง อยู่อาศัยได้เป็นเวลานาน โดยตัวผนังจะต้องเว้นพื้นที่สำหรับทำเป็นช่องเปิด เพื่อระบายอากาศ ความร้อน และเปิดรับวิวจากภายนอก

ช่องเปิด มีทั้งช่องเปิดเพื่อระบายอากาศ ความร้อนในจุดต่างๆ และช่องเปิดที่เป็นประตู-หน้าต่าง ซึ่งมีส่วนในการช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านได้

4. หลังคา

หนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่สามารถชี้ชัดได้ว่าบ้านนั้นอาศัยอยู่ได้หรือไม่ เพราะเป็นส่วนที่คอยปกป้องบ้านจากแดดและฝน ซึ่งหากหลังคามีปัญหาก็จะทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านและส่วนประกอบอื่นๆ ได้ รวมทั้งยังกระทบกับคุณภาพการอยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้นๆ ด้วย หลังคาบ้านประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ โครงหลังคา และวัสดุมุงหลังคา

การทำหลังคาบ้านให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับการอยู่อาศัย โครงสร้างต้องแข็งแรงมีมาตรฐาน และมีการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการใช้งานด้วย

5. สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง

ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในขั้นตอนท้ายๆ ซึ่งบ้านจะสวยสมใจเจ้าของบ้านและได้แบบตรงตามปกหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบรายละเอียดตกแต่งส่วนต่างๆ รวมถึงการเลือกวัสดุตกแต่ง เช่น วัสดุแต่งพื้น ผนัง รวมถึงการเลือกใช้สีตามแบบที่วางไว้

งานตกแต่งนั้นจะครอบคลุมทั้งพื้นที่ภายในตัวบ้าน และพื้นที่นอกบ้าน ซึ่งเมื่องานตกแต่งสำเร็จ จะช่วยให้บ้านสวยสมบูรณ์ทั้งมุมที่ใช้พักอาศัยอย่างเป็นส่วนตัว และเป็นมุมผ่อนคลายของสมาชิกในบ้าน

องค์ประกอบสำคัญของการสร้างบ้าน ถือเป็นส่วนที่ทุกๆ งานสร้างบ้านต้องมี หากขาดส่วนใดไปบ้านก็ไม่ถือเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบ และไม่พร้อมแก่การพักอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นจะสร้างบ้านให้สวยตรงตามปกต้องมีครบทุกองค์ประกอบ และที่สำคัญสร้างโดยทีมงานคุณภาพ ที่มีทั้งความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ ที่สามารถไว้วางใจได้

ภาพประกอบบทความ :

แบบบ้าน AT-905

รายละเอียดแบบบ้าน AT-905 คลิก!

แบบบ้าน AT-1007

รายละเอียดแบบบ้าน AT-1007 คลิก!

แบบบ้าน AT-1008

รายละเอียดแบบบ้าน AT-1008 คลิก!

แบบบ้าน AT-903

รายละเอียดแบบบ้าน AT-903 คลิก!

สนใจสร้างบ้านหรูกับ บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด

Tel. : 02-804-1515

E-mail : SALES@ART-TECH.CO.TH

Facebook : arttechhome

Share post: