Share

Day: 22 July 2022

Day: 22 July 2022

เทคนิคสร้างบ้านตอบโจทย์ งานจบงบไม่บานปลาย

ขึ้นชื่อว่า บ้าน มักจะมาคู่กับคำว่า บาน เป็นคำตลกร้ายที่คนฝันอยากมีบ้านต้องเอามือก่ายหน้าผาก บางหลังกินเวลาก่อสร้างข้ามปี แก้แล้วแก้อีก จะด้วยการแก้จากตัวเจ้าของบ้านเอง หรือจำเป็นต้องแก้จากปัญหาวัสดุต่างๆ ตลอดไปจนถึงปัญหาการว่าจ้างกับช่างหรือบริษัทรับสร้างบ้านที่ไม่มีมาตรฐานความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามปัญหางบบานปลายก็สามารถเกิดขึ้นได้กับบ้านทุกหลัง ทุกแบบ ฉะนั้นกันไว้ดีกว่าแก้ รู้ก่อน อุดรูรั่วก่อน ด้วยเทคนิคสร้างบ้านให้ตอบโจทย์ โดยที่งบไม่บานปลาย มีข้อควรรู้อะไรบ้าง อาร์ต เทค โฮม นำมาฝากค่ะ เทคนิคสร้างบ้านตอบโจทย์ งานจบงบไม่บานปลาย 1. ตั้งงบประมาณในการก่อสร้าง การตั้งงบประมาณเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ควรคำนึงเรื่องแรก ทั้งนี้งบประมาณที่จะสร้างบ้านจะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ การปรับพื้นที่ จำนวนสมาชิกในบ้าน บางบ้านมีความจำเป็นในเรื่องของพื้นที่ที่ต้องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็น เหล่านี้จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะสามารถบอกเราได้ว่างบประมาณที่เราตั้งไว้นั้นเพียงพอหรือไม่ หรือควรจัดการอะไรไว้ก่อนหลัง เช่น หากต้องการโรงรถแยกจากตัวบ้าน อันนี้ก็อาจจัดไว้เป็นลำดับท้าย สร้างทีหลังเมื่อพร้อม ก็ถือเป็นการจัดการงบในการก่อสร้างได้เบื้องต้น 2. การออกแบบบ้าน ในบางบ้านหากไม่ได้เป็นการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านหรูที่ครบวงจร ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานเขียนแบบจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมงบในส่วนนี้ไว้ด้วย เนื่องจากแบบบ้านจะเป็นตัวบ่งบอกวัสดุต่างๆ ความซับซ้อนของงานก่อสร้างแต่ละส่วนเป็นการสั่งงานในเชิงวิศวกร โดยมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องหลายส่วนทั้งในเรื่องการขออนุญาตงานสาธารณูปโภคต่างๆ รวมไปถึงหากเป็นบ้านที่สร้างด้วยเงินกู้ แบบบ้านก็เป็นเอกสารประกอบที่ทำให้เรารู้งบที่จะสามารถกู้ได้ และสามารถจัดสรรงบส่วนต่างกรณีที่ธนาคารไม่อนุมัติได้เต็ม 100% 3. วัสดุก่อสร้าง แน่นอนว่าการสร้างบ้านที่ต้องการถ่ายทอดความเป็นตัวตน ความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครนั้น ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกภูมิใจและเข้าถึงความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร […]

read more