Share

Day: 17 June 2022

Day: 17 June 2022

เรื่องควรรู้ ประเภทดินถมที่และการเลือกใช้ให้เหมาะกับงานสร้างบ้าน

ว่าด้วยเรื่องการถมดิน อาจฟังดูไกลตัวสำหรับคนอยากมีบ้าน เพราะส่วนใหญ่มักฝากให้บริษัทรับสร้างบ้านหรูที่ดูแลจัดการให้แบบครบจบที่เดียว อีกทั้งเรื่องดินยังเป็นเรื่องเฉพาะทางที่นอกจากต้องความรู้แยกประเภทได้แล้วยังต้องมีประสบการณ์ในการประเมินหน้างานเพื่อเลือกใช้ประเภทดินให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างนั้นๆ ด้วย และดินที่ใช้ในงานก่อสร้างก็มีหลายประเภท หลายคุณสมบัติ วันนี้ อาร์ต เทค โฮม จึงขอพาคุณไปทำความรู้จักประเภทดินถมที่และการเลือกใช้ให้เหมาะกับงานสร้างบ้าน รู้หรือไม่?…การถมดิน เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วย ตามประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ให้คำจำกัดความไว้ว่า “การถมดิน หมายความว่าการกระทำใดๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม” โดยมีข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ ลักษณะงาน เพื่อไม่สร้างความเบียดบังแก่พื้นที่ข้างเคียง และกำหนดลักษณะงานไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการเลือกถมดิน 1. ลักษณะพื้นที่ ควรศึกษาความสูงต่ำของพื้นที่จากผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ เป็นทางน้ำผ่าน หรือพื้นที่น้ำท่วมขังบ่อย ใช้เวลาระบายน้ำนานหรือไม่ เพราะปัญหาดังกล่าวจะส่งผลให้ดินเกิดการอ่อนตัวง่าย ซึ่งจะต้องถมและอัดดินให้แน่นกว่าปกติ รวมถึงใช้เวลาเซตตัวนานขึ้น 2. ความสูงของการถม โดยมากการถมดินจะเกิดข้อพิพาทเรื่องระดับความต่างกับเจ้าของพื้นที่ข้างเคียง ในเรื่องของความปลอดภัยหรือการไหลของดินของน้ำที่สูงกว่า ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายซึ่งเจ้าของบ้านต้องมีการขออนุญาตและมีวิศวกรเซ็นตามลำดับ หากครบถ้วนถูกต้องก็สามารถดำเนินการถมได้ แต่หากเทียบกับพื้นที่ต่างเจ้าของที่อยู่พื้นที่ข้างเคียงแล้วเกิดความเบียดบัง ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัย การถมดินจึงมักมีคำว่าเหมาะสมมากำกับระดับความสูงเสมอ 3. ควรทิ้งพื้นที่หลังถมดินไว้นานแค่ไหน เรื่องการทิ้งระยะเวลารอดินเซตตัวหลังถมดิน โดยปกติเมื่อถมดินเสร็จไม่ควรเริ่มก่อสร้างทันที ควรทิ้งระยะเวลาให้ดินเซตตัวก่อน ยิ่งถมสูงยิ่งมีโอกาสทรุดตัว ควรทิ้งระยะไว้ 6-12 เดือน แต่ก็สามารถร่นระยะเวลาได้โดยการใช้รถบดอัดดินช่วย หรือทำทั้งสองอย่างคือทั้งใช้รถบดอัดดินและทิ้งระยะเวลารอดินเซตตัว […]

read more