Share

Day: 20 May 2022

Day: 20 May 2022

เลขที่บ้านมงคล เลือกแบบไหนถูกหลักฮวงจุ้ยเสริมการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

การมีบ้านสักหลังเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์ที่ผสมกันให้ลงตัวตรงใจเจ้าของบ้าน และฮวงจุ้ยก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับบ้านอยู่หลายส่วน เพราะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเรื่องการจัดสถานที่ หรือการจัดวางสิ่งของเท่านั้น แม้แต่เลขที่บ้านก็นับเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างหนึ่งเหมือนกัน โดยเชื่อกันว่าเลขที่บ้านที่ดีจะช่วยเสริมส่งให้คนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและเจริญก้าวหน้ามากขึ้น แล้วเลขที่บ้านแบบไหนเป็นมงคล มีวิธีการดูอย่างไร หรือจะแก้เคล็ดเลขที่ไม่เป็นมงคลอย่างไร มาติดตามไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ หลักการคำนวณเลขที่บ้านมงคล วิธีการหาเลขมงคล คือ ให้นำเลขที่บ้านทั้งหมดมาบวกรวมกัน การบวกนั้นให้รวมเลขทั้งหน้าและหลังเครื่องหมายทับด้วย บวกให้ครบจนกระทั่งเหลือเลขเพียง 1 ตัว ตัวอย่าง เช่น บ้านเลขที่ 9/297 ให้คำนวณตามขั้นตอนดังนี้ 1. นำเลขที่บ้านทั้งหมดบวกกันคือ 9+2+9+7 = 27 2. นำผล 27 บวกกันอีกครั้งจะได้ 2+7 = 9 3. นำผลลัพธ์สุดท้ายคือ 9 ไปดูความหมายเลขที่บ้านมงคล ความหมายเลขที่บ้านมงคล ผลรวม 1 เลข 1 เป็นเลขที่มีลักษณะโดดเด่นในด้านของการเป็นผู้นำ ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีจิตใจกล้าหาญ สติปัญญาดี ชอบความอิสระและอยู่อย่างสุขสบาย เลขนี้จะส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทำมาหากินคล่อง หากเป็นข้าราชการจะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้มากด้วยบริวาร หรือเรียกว่า […]

read more