Share

Day: 21 January 2022

Day: 21 January 2022

4 เรื่องต้องรู้ สร้างบ้านหรูริมน้ำให้ปลอดภัยและมีมาตรฐาน

พลังงานดีๆ ความคิดดีๆ เริ่มต้นจากบ้าน และว่ากันว่าเสียงน้ำ เสียงธรรมชาติ สามารถบำบัดความเครียดได้ ทำให้หลายๆ คนที่ฝันอยากสร้างบ้านพยายามสร้างบรรยากาศให้ใกล้เคียงธรรมชาติ หรือริมน้ำให้มากที่สุด แต่การที่จะสร้างบ้านให้ได้บรรยากาศใกล้เคียงธรรมชาติหรือใกล้ชิดริมน้ำนั้น ก็มีข้อควรระวังตามมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อแหล่งน้ำและผู้อยู่อาศัย รวมถึงข้อกฎหมายด้วย วันนี้ อาร์ต เทค โฮม รับสร้างบ้านหรู นำเอา 4 เรื่องต้องรู้ สร้างบ้านหรูริมน้ำให้ปลอดภัยและมีมาตรฐานมาฝากกันค่ะ 1. บ้านริมน้ำต้องระวังดินสไลด์และการกัดเซาะ เป็นที่ทราบกันว่าพื้นที่ริมตลิ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นดินอ่อน ไม่จับกันเป็นก้อน ไม่แข็งแรง หากไม่มีกำแพงกั้นน้ำก็จะซัดทำให้ดินทรุดและพังทลายได้ง่าย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำแนวกั้นกันน้ำเซาะตลิ่ง ดังนี้ • เริ่มต้นวัดความลึกของแหล่งน้ำ หากเป็นคลองหรือแม่น้ำก็วัดลึกลงไปถึงพื้นล่างสุดก้นคลอง ระยะความลึกอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 4 เมตร นำตัวเลขความลึกที่ได้ไปคูณกับเลขปัจจัยตัวประกอบที่ 1.25 – 1.5 เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วเอามาบวกกับระดับความสูงคลองเดิมที่วัดได้ เพื่อหาความยาวของเสาเข็มที่จะต้องใช้ ดังตัวอย่างสมการ เมื่อให้ a เป็น ความลึกที่วัดได้ a + ( a x 1.25 ) = […]

read more