Share

Day: 8 October 2021

Day: 8 October 2021

เรื่องควรรู้ ที่มาของเสียงสะท้อนในบ้าน แก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง

ปัญหาเสียง ที่พบในการเข้าอยู่อาศัยในบ้านที่สร้างความหงุดหงิดหัวใจคือ ปัญหาเสียงก้อง เสียงสะท้อน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารลดลงไปมาก ซึ่งปัญหานี้จะเห็นได้ชัดสำหรับห้องที่มีขนาดกว้างใหญ่ สาเหตุของเสียงสะท้อนในบ้านมาจากอะไร ถ้าเกิดขึ้นกับบ้านเราแล้วจะมีวิธีแก้ไขหรือไม่ อาร์ต เทค โฮม รับสร้างบ้านหรู จะมาไขข้อสงสัยให้ทราบกัน เสียงสะท้อนเกิดจากอะไร สาเหตุหลักของการเกิดเสียงสะท้อน เป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นผิวของวัสดุต่างๆ ภายในห้อง ไม่ว่าจะเป็นผนัง ฝ้าเพดาน เฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่ง ซึ่งวัสดุทุกชนิดมีความสามารถในการดูดซับเสียงในระดับที่แตกต่างกัน เมื่อเสียงตกกระทบกับวัตถุ เสียงบางส่วนจะถูกดูดซับไว้และจะมีบางส่วนที่สะท้อนกลับออกมา เราจะรู้สึกถึงเสียงก้องอย่างชัดเจนเมื่ออยู่ในห้องโล่งที่ไร้เฟอร์นิเจอร์ เพราะไม่มีสิ่งของมาช่วยดูดซับเสียงทำให้เสียงสะท้อนผนังกลับไปกลับมานั่นเอง โดยปกติการป้องกันเสียงก้องหรือเสียงสะท้อนที่ดีที่สุดคือ การบุผนังและเพดานด้วยแผ่นซับเสียง แต่วิธีดังกล่าวจะเหมาะกับห้องบันทึกเสียงหรือห้องดูหนังมากกว่าบ้านพักอาศัย เพราะการติดตั้งแผ่นซับเสียงอาจสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น ดังนั้นลองมาดูแนวทางแก้ไขเสียงสะท้อนวิธีการอื่นๆ ที่ทำได้ง่ายและประหยัดงบประมาณกัน 1. ปิดช่องโหว่รอบผนังบ้าน ช่องว่างด้านบนและใต้ประตู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกันเสียงรบกวน ต้องปิดรอยต่อระหว่างประตู-หน้าต่าง ให้แนบสนิทที่สุด รวมไปถึงช่องว่างระหว่างประตูกับพื้นบ้าน ช่องว่างระหว่างวงกบหน้าต่าง รวมทั้งตรวจสอบรอยร้าวบริเวณผนัง เพราะเสียงอาจจะเล็ดลอดผ่านเข้ามาได้ทุกช่องทาง 2. เปลี่ยนหน้าต่างแบบเดิมเป็นรุ่นปิดสนิท รูปแบบของหน้าต่างและวัสดุที่นำมาใช้ เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการรับเสียง ควรเลือกหน้าต่างที่มีรอยต่อน้อยและปิดสนิท เช่น หน้าต่างกรอบอลูมิเนียม บานกระจก จะช่วยป้องกันเสียงได้ดีกว่าหน้าต่างกรอบไม้และบานไม้ ส่วนรูปแบบหน้าต่างที่กันเสียงได้ดี เป็นหน้าต่างบานสไลด์เลื่อน กระทุ้ง พร้อมกับติดขอบกันเสียง […]

read more