Share

Day: 17 September 2021

Day: 17 September 2021

5 เทคนิค ปรับบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ย มงคลตลอดปี

วิกฤติโควิด-19 ทำให้หลายคนมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้จัดบ้านให้ดูดี สะอาด เป็นระเบียบ เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัย และไหนๆ ก็จะจัดบ้านทั้งที ลองนำหลักฮวงจุ้ยที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์มาปรับใช้เพื่อให้บริเวณบ้านมีความสมดุล ดึงดูดพลังงานโชคลาภเข้ามาในชีวิต ให้เงินทองไหลมาเทมา เสริมมงคลตลอดปีกันดีกว่า 1. หน้าบ้านเปิดโล่ง โปร่งสบาย ประตูมีความสำคัญมากในทางฮวงจุ้ย เพราะเปรียบเสมือนปราการด่านแรกในการเข้าออกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้คน เงินทอง โชคลาภ หรือพลังงาน โดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภ ดังนั้นห้ามวางของระเกะระกะหรือทำให้ดูรก เพื่อไม่ให้พลังงานไม่ดี ความอัปมงคลเข้าสู่บ้าน หากจำเป็นต้องวางของบริเวณหน้าบ้าน ให้แก้โดยการจัดรวมไว้ด้านใดด้านหนึ่ง หากมีตู้เก็บมิดชิดจะยิ่งดีมาก โดยเฉพาะรองเท้าควรเก็บใส่ตู้ปิดมิดชิด และไม่วางเหนือลม เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นไม่พึงประสงค์โชยเข้าบ้าน ซึ่งจัดว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ไม่ดี ดังนั้นบ้านไหนที่ต้องการให้หน้าบ้านเป็นเสมือนจุดรับเงินก็มักนิยมตกแต่งฮวงจุ้ยหน้าบ้านดังนี้ • สะอาด จัดลานหน้าบ้านหรือสนามหญ้าหน้าบ้านให้สะอาดเสมอ • สว่าง หน้าบ้านต้องมีแสงสว่างส่องมาเพียงพอ หากบ้านไหนต้องการต่อเติมหลังคาเพิ่มเติม ต้องเลือกความสูงพอเหมาะเพื่อไม่ให้บริเวณหน้าบ้านดูมืดทึบ • กระแสลม สำหรับฮวงจุ้ยหน้าบ้านลมที่พัดต้องไม่แรงมาก เนื่องจากมีความเชื่อว่าแทนที่จะพัดเงินพัดทองเข้าบ้าน กลับกลายเป็นพัดออกหมด 2. ห้องรับแขกดูกว้าง         เนื่องจากเป็นจุดศูนย์รวมของบ้านจึงเปรียบเสมือนห้องเก็บโชคลาภ ดังนั้นควรจัดห้องรับแขกให้มีลักษณะกว้างขวาง จึงจะทำให้สามารถเก็บและเพิ่มพูนโชคลาภที่เข้ามาในบ้านได้มากยิ่งขึ้น และต้องมีแสงสว่างภายในห้องรับแขกอย่างเพียงพอ หากภายในห้องมีแสงสว่างไม่เพียงพอจะทำให้อับโชค นอกจากนี้ไม่ควรมีฉากมาตั้งกั้นไว้ตรงประตูทางเข้า […]

read more