Share

Day: 3 September 2021

Day: 3 September 2021

8 เทคนิคสร้างบ้าน พร้อมรับมือภัยน้ำท่วม

ในช่วงปีหลังๆ เรามักได้ยินข่าวน้ำท่วมเป็นประจำและเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างเฉียบพลัน และปัญหาโลกร้อนที่สะสมมานาน ซึ่งแม้เราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าจะเกิดเมื่อไร แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ ดังนั้นหากพื้นที่ที่จะก่อสร้างบ้านมีโอกาสน้ำท่วม ก่อนที่จะออกแบบหรือก่อสร้างบ้านจึงควรคำนึงถึงปัญหาเหล่านี้เป็นอันดับต้นๆ แล้วออกแบบสร้างบ้านให้เหมาะสม พร้อมรับมือภัยน้ำท่วม เพื่อให้บ้านของเราคงทนแข็งแรงยาวนานตลอดอายุการใช้งาน 8 เทคนิคสร้างบ้าน พร้อมรับมือภัยน้ำท่วม 1. สำรวจพื้นดินทำเลสร้างบ้าน สภาพชั้นดินที่แข็งแรงเป็นป้อมปราการชั้นดี ที่ช่วยยึดจับบ้านต้านภัยน้ำหลากได้ ดังนั้นหากอยู่ในพื้นที่มีประวัติน้ำท่วม ให้หลีกเลี่ยงพื้นดินที่เป็นหินกรวด ทราย หรือดินเหลว ให้มองหาพื้นที่ชั้นหินแข็งแรง หรือชั้นดินที่หนาแน่น หากสำรวจด้วยตาเปล่าแล้วไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาวิศวกรอีกครั้ง อีกทำเลที่ควรหลีกเลี่ยงคือ เนินหินและต้นไม้ใหญ่ เนื่องจากเนินหินมีโอกาสถล่มลงมาได้ รวมถึงต้นไม้ใหญ่ที่สามารถล้มลงมาทับบ้านเมื่อเกิดลมพายุ 2. สำรวจระดับน้ำที่เคยท่วมถึง เมื่อทราบถึงระดับน้ำที่เคยท่วมถึง ให้ออกแบบสร้างบ้านให้อยู่เหนือระดับน้ำ โดยยืมภูมิปัญญาไทยอย่างการยกใต้ถุนบ้านมาประยุกต์ใช้กับบ้านสมัยใหม่ ด้วยการยกตัวบ้านให้อยู่เหนือระดับน้ำที่เคยท่วมสูงสุด ให้ตัวบ้านต้องตั้งบนเสาเข็มหรือกำแพงกันดินที่แข็งแรง อาจเสริมโครงสร้างทแยงเพื่อรัดโครงสร้างบ้านให้แข็งแรงขึ้น และให้ดูความเหมาะสมกับสัดส่วนของตัวบ้าน 3. เพิ่มความยาวเสาเข็ม เสาเข็มถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของบ้าน ทำหน้าที่ในการค้ำยัน ถ่ายน้ำหนักของตัวบ้านลงสู่พื้นดิน ดังนั้นหากทราบว่าหน้าดินของพื้นที่ที่จะสร้างบ้านมีการสไลด์ หรือไม่แข็งแรงพอ ควรออกแบบเสาเข็มให้มีความยาวมากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการเสียหายของหน้าดินที่จะส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง 4. หลีกเลี่ยงผนังมีที่หลายวัสดุหลายรอยต่อ ผนังของบ้านไม่ควรใช้วัสดุที่หลากหลายชนิดเกินไป เพราะจะเกิดรอยต่อของวัสดุตามจุดต่างๆ ซึ่งเป็นจุดด้อยที่ทำให้บ้านอ่อนแอกว่าการมีผนังที่เป็นพื้นผิวเดียวกันทั้งผืน รอยต่อยังทำให้ผนังเสี่ยงที่จะเสียหายได้ก่อนส่วนอื่นๆ อีกด้วย […]

read more