Share

Day: 27 August 2021

Day: 27 August 2021

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับการรับประกันบ้านที่สร้างโดยบริษัทรับสร้างบ้าน

หลังจากบ้านหลังงามสร้างเสร็จจนได้รับมอบกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว หลายคนอาจจะคิดว่าหมดหน้าที่ บริษัทรับสร้างบ้านแล้ว แต่จริงๆ แล้วบริษัทรับสร้างบ้านยังมีในส่วนของ ประกันโครงสร้างบ้าน เพื่อคุ้มครองและยืดอายุให้บ้านหลังงามของเราอยู่ต่อไปได้อีกเป็นปี ดังนั้นหากอยู่ๆ บ้านไปแล้วเกิดความผิดพลาดเสียหาย ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะ เรายังมีประกันบ้านไว้ให้อุ่นใจ ส่วนการรับประกันจะเป็นอย่างไร แล้วมีระยะเวลานานขนาดไหน มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน 1. ประกันโครงสร้างบ้าน งานโครงสร้างบ้าน หน้าที่รับน้ำหนักของบ้าน ผู้อาศัยและส่วนประกอบอื่นๆ ของบ้าน หากมีปัญหาเกิดขึ้นมาจะเป็นเรื่องใหญ่ที่แก้ไขได้ยาก และค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดให้ระยะเวลาประกันยาวนานถึง 5 ปี หากโครงสร้างมีปัญหาจากการก่อสร้าง ภายใน 5 ปี ต้องแสดงอาการออกมาให้ผู้อยู่อาศัยได้เห็นแน่นอน งานโครงสร้างได้แก่ เสาเข็ม เสา ฐานราก คาน ผนังรับน้ำหนัก พื้นคอนกรีต โครงหลังคา แต่การรับประกันโครงสร้างจะสิ้นสุดลง เมื่อเจ้าของบ้านทำการต่อเติมพื้นที่เพิ่มเติม โดยต่อเติมเชื่อมโยง เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักของบ้าน เช่น การต่อเติมพื้นที่ครัวด้านหลัง เรือนรับรองทางด้านข้างของตัวบ้าน ยกตัวอย่าง : เมื่อทางบริษัทรับสร้างบ้านส่งมอบบ้านและโอนกรรมสิทธิ์ให้เราเรียบร้อยแล้ว หลังจากอยู่มา 4 ปี พบว่าเสาที่จอดรถเกิดร้าว มองเห็นโครงสร้างภายในเสียหาย เราสามารถแจ้งบริษัทรับสร้างบ้านที่เราว่าจ้าง […]

read more