Share

Day: 23 July 2021

Day: 23 July 2021

เทคนิคสร้างบ้าน เลือกหลังคาแบบไหน? ช่วยระบายความร้อนได้ดี

หลังคา คือ เกราะป้องกันความร้อนจากแสงแดด เป็นปราการด่านแรกที่ปกป้องความร้อนจากดวงอาทิตย์ ไม่ให้ถ่ายเทลงสู่พื้นที่ภายในบ้าน ซึ่งหากเราวางแผนเลือกวัสดุและออกแบบหลังคาให้เหมาะกับสภาพอากาศเมืองร้อน ก็จะยิ่งเพิ่มพลังในการถ่ายเทความร้อน ลดอุณหภูมิที่หลังคา ช่วยให้บ้านเย็นสบาย ลดการสิ้นเปลืองพลังงานอีกด้วย การเลือกหลังคาที่จะช่วยให้บ้านเย็นประกอบไปด้วย รูปแบบ วัสดุที่ใช้มุง และสีของหลังคา ซึ่งจะมีวิธีเลือกอย่างไรนั้น อาร์ต เทค โฮม ได้รวบรวมมาให้คุณแล้ว รูปทรงหลังคา รูปทรงหลังคาบ้านมีหลายแบบ หลายทรงด้วยกัน การเลือกใช้ไม่ว่าจะทรงไหนต้องคำนึงถึงทั้งแบบบ้านที่เข้ากัน และสภาพอากาศในพื้นถิ่น 1. หลังคาทรงจั่ว เป็นรูปแบบหลังคาทรงมาตรฐานที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย ลักษณะทรงหลังคาเป็นหน้าจั่วสามเหลี่ยมยาวไปตลอดทั้งอาคาร มีด้านปะทะลมสองด้านและด้านลาดชันสองด้าน ซึ่งองศาความลาดเอียงของทั้งสองฝั่งอาจจะเท่าหรือไม่เท่ากันก็ได้ เมื่อมองจากระยะไกลจะมองเห็นทรงหลังคาเป็นรูปสามเหลี่ยม ข้อดีของหลังทรงจั่ว • เป็นหลังคาที่สามารถรับลมได้ดีที่สุด และก่อสร้างได้ง่ายกว่าหลังคาทรงอื่น • มีพื้นที่ใต้หลังคามาก มวลอากาศใต้หลังคาจะทำหน้าที่เสมือนเป็นฉนวนอีกหนึ่งชั้น ช่วยกันความร้อนไม่ให้เข้ามาภายในบ้าน • ความลาดเอียงของหลังคา มีประโยชน์ในเรื่องการถ่ายเทน้ำฝน ยื่นชายคาป้องกันแสงแดด มีช่องลมทรงสามเหลี่ยมเพื่อระบายความร้อนได้ดีมากขึ้น • รูปทรงลาดเอียงของหลังคาทำให้อากาศมีการไหลเวียน ดึงเอาอากาศเย็นจากภายนอกเข้ามาช่วยระบายความร้อนภายใน ด้วยเหตุนี้ หลังคาทรงจั่ว จึงเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราที่ร้อนมากกว่าหนาว อีกทั้งหากมีการวางทิศทางที่เหมาะสม ยังช่วยรับลมประจำถิ่นได้ด้วย 2. หลังคาทรงมะนิลา มีลักษณะเหมือนทรงปั้นหยาแต่ส่วนบนจะมีปลายจั่ว […]

read more