Share

Day: 16 April 2021

Day: 16 April 2021

5 วัสดุก่อสร้างมาตรฐาน สำหรับการสร้างบ้านหรู

บ้านที่สร้างแล้วอยู่ดี อยู่ทน ปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยในระยะยาว นอกจากจะผ่านการสร้างจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ รวมถึงแบบที่มีมาตรฐานแล้ว สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือคุณภาพของวัสดุที่เลือกใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งต้องได้รับการยอมรับมาตรฐานในระดับสากลด้วยทั้งเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย แล้ววัสดุก่อสร้างที่มีมาตรฐานระดับสากลนั้นควรมีลักษณะอย่างไร ต้องสังเกตอะไร เลือกแบบไหนจึงจะเหมาะสมและปลอดภัยที่สุดสำหรับการสร้างบ้านหรู อาร์ต เทค โฮม มีคำตอบมาฝาก ประเภทมาตรฐานการผลิตวัสดุที่ควรสังเกต 1. มาตรฐานที่ผลิตในประเทศไทย เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นภายในประเทศไทย เช่น • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือ Thailand Industrial Standard (TiS) • มาตรฐานระบบคุณภาพ หรือ The International Organization for Standardization : ISO) ของโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย • มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) • มาตรฐานที่ออกโดยองค์กรสถาบันวิชาชีพ 2. มาตรฐานสากล เป็นมาตรฐานการรับรองในระดับขององค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกแล้ว เช่น • มาตรฐานระบบคุณภาพสากล (The International […]

read more