Share

Day: 26 February 2021

Day: 26 February 2021

ข้อควรรู้! ความผิดปกติของบ้านที่ไม่ควรมองข้าม

บ้าน เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต เป็นที่พักพิง พักผ่อน และชาร์ตพลังในแต่ละวัน แต่เมื่ออยู่อาศัยในพื้นที่ที่สำคัญกับชีวิตขนาดนี้แล้ว แน่นอนว่าควรเป็นไปควบคู่กับการดูแลซ่อมบำรุง ให้บ้านนั้นพร้อมอยู่ ปลอดภัย เหมือนใหม่เสมอ ลองมาสำรวจบ้านกันดูว่า มีความผิดปกติส่วนไหนที่เมื่อพบเจอแล้ว ไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือมองข้าม เพราะนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่บานปลายในภายหลัง 3 ความผิดปกติหลักของบ้านที่ไม่ควรมองข้าม 1. บ้านทรุด ปัญหาบ้านทรุดมีสาเหตุจากสิ่งต่างๆ ซึ่งสุดท้ายแล้วมักส่งผลกับตัวบ้านและความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ดังนั้นเจ้าของบ้านควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุต่างๆ ที่จะส่งผลทำให้บ้านทรุด การสังเกตลักษณะปัญหา และการแก้ไข เพื่อยืดอายุให้บ้านนั้นสามารถอยู่อาศัยได้ไปอีกนาน สาเหตุบ้านทรุดมีอะไรบ้าง? • พื้นดินสร้างบ้านไม่แน่นพอ โดยอาจมีการบดอัดที่ไม่แน่นมากพอ และให้เวลาดินเซ็ตตัวน้อยเกินไป โดยจะส่งผลให้บ้านทรุดตัวและมีรอยร้าวเกิดขึ้น บริเวณผนังมีการเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง รวมถึงพื้นและเสามีรอยแตก • บ้านมีอายุการใช้งานมานาน แน่นอนว่าบ้านที่ถูกก่อสร้างและใช้งานมานาน แม้ไม่ได้มีการต่อเติมแก้ไข หรือมีปัญหาจากปัจจัยภายนอก แต่ก็ย่อมมีความเสื่อมสภาพของตัวบ้านและฐานรากตามระยะเวลา • ความผิดพลาดของระบบฐานราก โดยการตอกเสาเข็มก่อนขึ้นโครงสร้างอาจมีปัญหา เช่น เสาเข็มไม่ตรงกับเสาบ้าน เสาเข็มมีการแตกหัก หรือความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มไม่เพียงพอต่อน้ำหนักของตัวบ้าน • บ้านมีน้ำหนักมากเกินไป สาเหตุนี้อาจเกิดจากการคำนวนน้ำหนักทั้งตัวบ้านและฐานรากผิดพลาด หรือภายในบ้านมีเฟอร์นิเจอร์ของใช้ชิ้นใหญ่และน้ำหนักมากเกิน หรือมีการต่อเติมบ้านภายหลังโดยไม่มีการคำนวนฐานรากเผื่อไว้สำหรับรองรับน้ำหนัก • ภัยจากธรรมชาติ เช่น […]

read more