Share

Day: 9 November 2020

Day: 9 November 2020

สระว่ายน้ำในบ้าน…สร้างอย่างไรให้ตอบโจทย์?

สระว่ายน้ำในบ้าน กลายเป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าของบ้านใช้เป็นทางเลือกในการพิจารณาออกแบบบ้านและวางตำแหน่งส่วนประกอบต่างๆ เมื่อต้องการสร้างบ้านใหม่ ในปัจจุบันสระว่ายน้ำก็ถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น เพื่อออกกำลังกาย เพิ่มบรรยากาศให้บ้าน เป็นพื้นที่ทำกิจกรรม หรือเสริมฮวงจุ้ยบ้าน ดังนั้นเมื่อจะสร้างบ้านพร้อมสระว่ายน้ำทั้งที เจ้าของบ้านควรต้องพิจารณาอะไรบ้าง เพื่อให้ได้สระว่ายน้ำที่ตอบโจทย์ที่สุด 5 เรื่องเตรียมพร้อมสร้างสระว่ายน้ำให้ตอบโจทย์ 1. Checklist ความพร้อมพื้นฐานก่อนสร้าง สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับเจ้าของบ้านที่อยากสร้างสระว่ายน้ำในบ้านหรู คือการตรวจเช็กความพร้อมพื้นฐานในด้านต่างๆ ก่อนตัดสินใจสร้าง เพราะปัจจัยเหล่านี้จะมีผลต่อการออกแบบ และจัดวางตำแหน่งของสระว่ายน้ำ โดยพิจารณาจากเรื่องต่างๆ คือ ● สำรวจพื้นที่ในบริเวณรอบๆ บ้าน ว่ามีความกว้างขวางมากพอที่จะสร้างสระว่ายน้ำได้หรือไม่ ● เลือกตำแหน่งสร้างสระว่ายน้ำ ว่าอยากสร้างให้ติดกับตัวบ้านเลย หรือสร้างห่างจากตัวบ้าน หากสร้างติดบ้าน ควรปรึกษาสถาปนิกเรื่องการออกแบบให้เข้ากับดีไซน์บ้าน และเตรียมเรื่องโครงสร้างฐานรากให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ เรื่องการป้องกันน้ำกระเด็นเข้าบ้านจนสร้างความเสียหาย รวมถึงความปลอดภัย โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กควรทำราวกั้นกันตก ● เลือกรูปทรงสระให้เหมาะสม โดยรูปทรงสระมี 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ รูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงอิสระ โดยรูปทรงที่ดีควรมีลักษณะเข้ากับตัวบ้าน และตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด ● มีวัตถุประสงค์การใช้งานสระว่ายน้ำชัดเจน เจ้าของบ้านต้องตอบให้ได้ว่าสระว่ายน้ำที่ถูกสร้างขึ้นเป็นไปเพื่อออกกำลังกาย เสริมฮวงจุ้ย สร้างบรรยากาศ หรือเพิ่มมุมมองที่สวยงาม ● […]

read more