Share

Day: 11 March 2019

Day: 11 March 2019

การขอเลขที่บ้าน

การขอเลขที่บ้าน         เมื่อมีการปลูกสร้างบ้าน  เจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อ ขอเลขที่บ้านภายใน  15 วัน  นับแต่วันที่สร้างเสร็จ   เมื่อนายทะเบียนรับคำร้องพร้อมหลักฐานของผู้แจ้งครบถ้วนแล้ว  จะต้องตรวจสอบว่าบ้านที่ขอเลขที่นั้น  มีลักษณะเป็นโรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างที่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นประจำ (มีสภาพคงทนถาวร)หรือไม่  ถ้าถูกต้องกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหรือนายทะเบียนจะกำหนดเลขที่บ้านให้แก่ผู้แจ้งภายใน 7 วัน(กรณีบ้านปลูกอยู่ในเขตเทศบาล)  หรือภายใน 30 วัน (กรณีบ้านปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล) ทะเบียนบ้าน   คือ ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านแต่ละหลัง  กำหนดให้มีเลขประจำบ้าน(เลขที่บ้าน) ซึ่งปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร สถานที่ยื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน -ถ้าบ้านปลูกอยู่ในเขตเทศบาลที่ยังมีผู้ใหญ่บ้านอยู่ในเขตเทศบาล  เจ้าบ้านจะต้องแจ้งขอเลขที่บ้านต่อผู้ใหญ่บ้านเพื่อออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9)  สำหรับนำไปประกอบการยื่นคำร้องขอเลขที่บ้านที่งานทะเบียนราษฎรของทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลที่บ้านปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่  เพื่อแจ้งขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้าน -ถ้าบ้านปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล  เจ้าบ้านจะต้องแจ้งขอเลขที่บ้านต่อผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) สำหรับนำไปประกอบการยื่นคำร้องที่งานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนอำเภอที่บ้านปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่  เพื่อแจ้งขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้าน หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอเลขที่บ้าน หรือทะเบียนบ้านใหม่ (1) ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ออกโดยผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนันท้องที่ที่บ้านที่ปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่ (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 1  ชุด (3)   เอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินของบ้านที่ปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  เช่น โฉนดที่ดิน  , […]

read more

เอกสารในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารพักอาศัย

การยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารในกทม. สามารถยื่นขอได้ที่ 1. ที่ว่าการเขตท้องที่ ณ สถานที่ทำการก่อสร้างอาคารขึ้นอยู่ซึ่งเป็น อาคารพักอาศัย อาคารตึกแถว หอพัก แฟลต อาคารชุด สำนักงาน คอนโดมิเนียม โกดัง ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ห้องแสดงสินค้า ทั้งนี้เฉพาะที่สูงไม่เกิน 4 ชั้น อาคารเลี้ยงสัตว์ อาคารชั่วคราว สะพานไม้ หอถังเก็บน้ำ เขื่อน ป้าย รั้ว แผงลอย ถนน 2. กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารอื่นใดนอกจากข้อ 1 ในต่างจังหวัด การยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารในต่างจังหวัด สามารถยื่นขอได้ที่ 1. เขตเทศบาล สามารถยื่นได้ที่ ณ ที่ทำการเทศบาล สำนักการช่าง ของแต่ละพื้นที่ 2. หากเป็นนอกเขตเทศบาลให้ยื่นกับหน่วยงานบริการของแต่ละพื้นที่ เช่น อบต. การขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน-อาคาร ใช้หลักฐานการขออนุญาตดังนี้ – หนังสือขออนุญาตปลูกสร้าง (ขอรับได้ที่สำนักการช่าง […]

read more

การเลือกใช้สีสำหรับงานตกแต่งภายใน

การเริ่มเป็นนักออกแบบมือใหม่ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เราสนุกกับการสร้างสรรค์ความคิด ประกอบกับทฤษฎีการตกแต่งสีเล็กๆ น้อยๆ เท่านี้คุณก็สามารถเนรมิตห้องสวยๆ ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย ตามสไตล์ที่ต้องการ 1. เลือกแสงให้สี เลือกใช้แสงสีเหลืองนวล เพื่อให้สีห้องนอนดูอบอุ่นมากขึ้น แสงให้ความรู้สึกของบรรยากาศที่แตกต่างกันด้วยแสงสีส้มเหลือง 2 . พื้นที่เหมาะสม เลือกทาสีเข้มบางผนัง เพื่อไม่ให้ห้องดูทึบเกินไป การเลือกปริมาณพื้นที่ทาสี มีผลต่อความสบายในการอยู่อาศัย หากใช้สีเข้มหรือสดมาก อาจเลือกทาเฉพาะบางผนัง หรือการทาสีเข้มทั้งห้องสามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับสไตล์การตกแต่ง กรณีสีอ่อน สามารถทาได้ ทั้งห้องโดยไม่ต้องกังวลว่าจะรู้สึกอึดอัดหรือไม่ะช่วยขับให้สีโทนร้อน เช่น สีส้ม สีเหลือง ดูชัดขึ้น แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ จะทำให้โทนสีดูเย็นขึ้น 3. ตำแหน่งที่ดี เลือกทาบริเวณด้านหลังโซฟา เพื่อไม่ให้สีสด รบกวนสายตามากไปขณะดูโทรทัศน์ หลักเบื้องต้นคือ สีสดสว่าง ไม่ควรเลือกทาบริเวณผนังที่เราต้องหันหน้าเข้าหาเป็นเวลานาน เช่น ผนังหลังโทรทัศน์เนื่องจากอาจรบกวนสายตาได้ สำหรับผนังบริเวณที่เดินผ่านไปมา หรือใช้เวลาอยู่อาศัยในช่วงเวลาสั้นๆ สามารถทาสีสันสดสวยได้ตามความชอบ

read more

7 วิธีทำความสะอาดบ้านง่ายๆให้น่าอยู่

เมื่อกลับมาจากที่บ้านแล้ว หลังจากการทำงานหน่อยยากมาทั้งวัน คุณยังมีอารมณ์ทำความสะอาดบ้านอยู่หรือไม่ แม้ว่าคุณจะโสดหรือแต่งงานแล้ว ก็ยังต้องทำความสะอาดด้วยตัวเองอยู่ดี ยกเว้นถ้าคุณมีแม่บ้าน แต่อะไรด้วยตัวเองก็ต้องดีที่สุดอยู่แล้ว จริงไหม? ความจริงแล้วการทำให้บ้านของเราดูน่าอยู่ ก็ทำได้ง่ายๆเพียงแค่ คุณเริ่มทำมันเท่านั้นแหละ เพราะเราเตรียมวิธีง่ายๆให้คุณลองไปใช้กันแล้ว 1. จัดของให้เข้าระเบียบ หลังใช้สิ่งของในบ้าน ไม่ว่าอะไรก็ตาม เพียงแค่หยิบเก็บให้ถูกที่ถูกทาง ง่ายๆเพียงแค่นี้บ้านแสนรกก็จะเปลี่ยนเป็นบ้านสุดสะอาดทันที นอกจากการจัดเก็บของจะช่วยให้ดูดีมีระเบียบแล้ว ยังช่วยลดอุบัติเหตุเวลาที่คุณเดินเตะของบนพื้นอีกด้วย และอย่าลืมเช็คคสภาพความสะอาดก่อนเก็บซักหน่อย ไม่อย่างงั้น สิ่งของคุณก็จะวางหมัก เป็นแหล่งให้เชื้อโรคเข้าไปอยู่ในอาศัยได้ ซึ่งคุณไม่ต้องการมันแน่ๆ 2. เก็บฝุ่น ! ฝุ่นเป็นเศษผงเล็กๆในอากาศ แต่อย่าดูถูกมันเชียว เพราะมันประกอบไปด้วย เศษดิน ควันจากท่อไอเสีย สารก่อภูมิแพ้ และอื่นๆอีกมากมาย การกวดฝุ่นนั้นทำได้ไม่ยาก เพียงใช้ไม้กวาดขยับๆไปมา ก็เสร็จแล้ว และในสมัยนี้มีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมาย เครื่องดูดฝุ่น และดีที่สุดเครื่องดูดฝุ่นอัติโนมัติ ดียังไง? ดีตรงที่มันทำงานอัติโนมัติ เพียงปล่อยให้มันทำงาน มันจะกินฝุ่นในบ้านคุณอย่างไม่เหลือทีเดียว 3. ทำพื้นให้แห้งตลอดเวลา น้ำเป็นตัวสำคัญในการช่วยทำความสะอาด แต่หากปลอยน้ำทิ้งไว้ที่พื้น อาจจะทำความเสียหายให้กับ วัสดุที่ทำพื้นได้ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำพื้นให้แห้งอยุ่เสมอๆ นั่นรวมไปถึงห้องน้ำด้วย ที่สำคัญสิ่งเปรอะเปื้อนตามพื้น ไม่ว่าจะเป็นซอส […]

read more
1 2 3