Share

สมาคมธุรกิจสร้างบ้าน ส่งมอบอาคารเรียน

สมาคมธุรกิจสร้างบ้าน ส่งมอบอาคารเรียน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านพร้อมคณะสื่อมวลชน ร่วมส่งมอบ “อาคารเอนกประสงค์เพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียนวัดถ้ำองจุ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

     คุณเจตนา โลห์ศิริ อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน บอกว่า สมาคมตระหนักต่อความสำคัญในการสนับสนุนเยาวชนและการศึกษาในรูปแบบโครงการทวิภาคี สำหรับโครงการ “อาคารอเนกประสงค์เพื่อน้อง” ที่โรงเรียนวัดถ้ำองจุ เราได้ข้อมูลจากคณะกรรมการสมาคม และพูดตุยกับอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา พบว่าขาดแคลนงบประมาณในส่วนก่อสร้างทำนุบำรุงอาคารเรียน และยังไม่มีอาคารอเนกประสงค์ ห้องสุขา และเสาธง พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษา เครื่องใช้อุปโภค-บริโภค สำหรับนักเรียน ตั้งแต่ป.1-ป.6 ซึ่งอยู่ประจำที่โรงเรียนด้วย

ที่มาของข่าว : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

Share post:

Comments ( 28,988 )