Share

พบกับแบบบ้านใหม่ AT – 905 เรียบหรูอยู่สบาย

พบกับแบบบ้านใหม่ AT – 905 เรียบหรูอยู่สบาย

 ส่วนประกอบของบ้าน : 5 ห้องนอน, ห้องรับแขก, ครัวฝรั่ง+ครัวไทย, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องซักรีด,  ห้องทำงาน, 7 ห้องน้ำ, ที่จอดรถ 4 คัน

 จุดเด่นของบ้าน : บ้านพักสไตล์ร่วมสมัย เป็นความสมดุลและกลมกลืนกันของบ้านแบบคลาสสิคและบ้านสมัยใหม่ได้  อย่างลงตัว ตัวบ้านเน้นความโปร่งใส แต่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย การจัดวางบ้านเป็นแนวยาวขนานไป  กับสระว่ายน้ำ ทำให้ทุกห้องในบ้านสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำได้ มีระเบียงให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้งานภายนอกได้อย่าง  สะดวกสบาย วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นหินและไม้เพื่อให้บ้านดูอบอุ่นและเข้ากับธรรมชาติ

 ส่วนประกอบของบ้าน : 5 ห้องนอน, ห้องรับแขก, ครัวฝรั่ง+ครัวไทย, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องซักรีด,  ห้องทำงาน, 7 ห้องน้ำ, ที่จอดรถ 4 คัน

 ลักษณะของบ้าน : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

 จุดเด่นของบ้าน : บ้านพักสไตล์ร่วมสมัย เป็นความสมดุลและกลมกลืนกันของบ้านแบบคลาสสิคและบ้านสมัยใหม่ได้  อย่างลงตัว ตัวบ้านเน้นความโปร่งใส แต่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย การจัดวางบ้านเป็นแนวยาวขนานไป  กับสระว่ายน้ำ ทำให้ทุกห้องในบ้านสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำได้ มีระเบียงให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้งานภายนอกได้อย่าง  สะดวกสบาย วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นหินและไม้เพื่อให้บ้านดูอบอุ่นและเข้ากับธรรมชาติ

 ส่วนประกอบของบ้าน : 5 ห้องนอน, ห้องรับแขก, ครัวฝรั่ง+ครัวไทย, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องซักรีด,  ห้องทำงาน, 7 ห้องน้ำ, ที่จอดรถ 4 คัน

 ขนาดที่ดิน : 25.00 x 45.00 เมตร / 280 ตารางวา

 ลักษณะของบ้าน : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

 จุดเด่นของบ้าน : บ้านพักสไตล์ร่วมสมัย เป็นความสมดุลและกลมกลืนกันของบ้านแบบคลาสสิคและบ้านสมัยใหม่ได้  อย่างลงตัว ตัวบ้านเน้นความโปร่งใส แต่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย การจัดวางบ้านเป็นแนวยาวขนานไป  กับสระว่ายน้ำ ทำให้ทุกห้องในบ้านสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำได้ มีระเบียงให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้งานภายนอกได้อย่าง  สะดวกสบาย วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นหินและไม้เพื่อให้บ้านดูอบอุ่นและเข้ากับธรรมชาติ

 ส่วนประกอบของบ้าน : 5 ห้องนอน, ห้องรับแขก, ครัวฝรั่ง+ครัวไทย, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องซักรีด,  ห้องทำงาน, 7 ห้องน้ำ, ที่จอดรถ 4 คัน

 ขนาดตัวบ้าน : 19.50 x 37.00 เมตร

 ขนาดที่ดิน : 25.00 x 45.00 เมตร / 280 ตารางวา

 ลักษณะของบ้าน : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

 จุดเด่นของบ้าน : บ้านพักสไตล์ร่วมสมัย เป็นความสมดุลและกลมกลืนกันของบ้านแบบคลาสสิคและบ้านสมัยใหม่ได้  อย่างลงตัว ตัวบ้านเน้นความโปร่งใส แต่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย การจัดวางบ้านเป็นแนวยาวขนานไป  กับสระว่ายน้ำ ทำให้ทุกห้องในบ้านสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำได้ มีระเบียงให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้งานภายนอกได้อย่าง  สะดวกสบาย วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นหินและไม้เพื่อให้บ้านดูอบอุ่นและเข้ากับธรรมชาติ

 ส่วนประกอบของบ้าน : 5 ห้องนอน, ห้องรับแขก, ครัวฝรั่ง+ครัวไทย, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องซักรีด,  ห้องทำงาน, 7 ห้องน้ำ, ที่จอดรถ 4 คัน

 พื้นที่ใช้สอย : 945 ตารางเมตร

 ขนาดตัวบ้าน : 19.50 x 37.00 เมตร

 ขนาดที่ดิน : 25.00 x 45.00 เมตร / 280 ตารางวา

 ลักษณะของบ้าน : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

 จุดเด่นของบ้าน : บ้านพักสไตล์ร่วมสมัย เป็นความสมดุลและกลมกลืนกันของบ้านแบบคลาสสิคและบ้านสมัยใหม่ได้  อย่างลงตัว ตัวบ้านเน้นความโปร่งใส แต่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย การจัดวางบ้านเป็นแนวยาวขนานไป  กับสระว่ายน้ำ ทำให้ทุกห้องในบ้านสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำได้ มีระเบียงให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้งานภายนอกได้อย่าง  สะดวกสบาย วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นหินและไม้เพื่อให้บ้านดูอบอุ่นและเข้ากับธรรมชาติ

 ส่วนประกอบของบ้าน : 5 ห้องนอน, ห้องรับแขก, ครัวฝรั่ง+ครัวไทย, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องซักรีด,  ห้องทำงาน, 7 ห้องน้ำ, ที่จอดรถ 4 คัน

 ฃื่อแบบบ้าน : AT – 905

 พื้นที่ใช้สอย : 945 ตารางเมตร

 ขนาดตัวบ้าน : 19.50 x 37.00 เมตร

 ขนาดที่ดิน : 25.00 x 45.00 เมตร / 280 ตารางวา

 ลักษณะของบ้าน : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

 จุดเด่นของบ้าน : บ้านพักสไตล์ร่วมสมัย เป็นความสมดุลและกลมกลืนกันของบ้านแบบคลาสสิคและบ้านสมัยใหม่ได้  อย่างลงตัว ตัวบ้านเน้นความโปร่งใส แต่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย การจัดวางบ้านเป็นแนวยาวขนานไป  กับสระว่ายน้ำ ทำให้ทุกห้องในบ้านสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำได้ มีระเบียงให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้งานภายนอกได้อย่าง  สะดวกสบาย วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นหินและไม้เพื่อให้บ้านดูอบอุ่นและเข้ากับธรรมชาติ

 ส่วนประกอบของบ้าน : 5 ห้องนอน, ห้องรับแขก, ครัวฝรั่ง+ครัวไทย, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องซักรีด,  ห้องทำงาน, 7 ห้องน้ำ, ที่จอดรถ 4 คัน

 ฃื่อแบบบ้าน : AT – 905

 พื้นที่ใช้สอย : 945 ตารางเมตร

 ขนาดตัวบ้าน : 19.50 x 37.00 เมตร

 ขนาดที่ดิน : 25.00 x 45.00 เมตร / 280 ตารางวา

 ลักษณะของบ้าน : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

 จุดเด่นของบ้าน : บ้านพักสไตล์ร่วมสมัย เป็นความสมดุลและกลมกลืนกันของบ้านแบบคลาสสิคและบ้านสมัยใหม่ได้  อย่างลงตัว ตัวบ้านเน้นความโปร่งใส แต่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย การจัดวางบ้านเป็นแนวยาวขนานไป  กับสระว่ายน้ำ ทำให้ทุกห้องในบ้านสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำได้ มีระเบียงให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้งานภายนอกได้อย่าง  สะดวกสบาย วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นหินและไม้เพื่อให้บ้านดูอบอุ่นและเข้ากับธรรมชาติ

 ส่วนประกอบของบ้าน : 5 ห้องนอน, ห้องรับแขก, ครัวฝรั่ง+ครัวไทย, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องซักรีด,  ห้องทำงาน, 7 ห้องน้ำ, ที่จอดรถ 4 คัน

Share post: