Share

คุณเจตนา โลห์ศิริ ได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ แนะนำปูนฉาบเสือมอร์นต้า สูตรแพลตตินั่ม เอ็กซ์เพิร์ท

คุณเจตนา โลห์ศิริ ได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ แนะนำปูนฉาบเสือมอร์นต้า สูตรแพลตตินั่ม เอ็กซ์เพิร์ท

ขอขอบคุณบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ที่มอบความไว้วางใจในคุณภาพงานก่อสร้างของบริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด ด้วยการคัดเลือกให้คุณเจตนา โลห์ศิริ เป็นพรีเซนเตอร์ แนะนำปูนฉาบเสือมอร์นต้า สูตรแพลตตินั่ม เอ็กซ์เพิร์ท ซึ่งเป็นนวัตกรรมปูนฉาบป้องกันการแตกร้าว

Share post: