Share

คุณสุเมธ

คุณสุเมธ

เจ้าของบ้าน: คุณสุเมธ-คุณอรเอก กิตติพร้อมพงษ์ (ก่อสร้างที่ Noble Residence)

ก่อสร้างบ้าน: บริษัท อาร์ตเทค โฮม จำกัด

ตกแต่งภายใน: CANDID INTERIOR CO.,LTD,

             ทั้งนี้นอกจากภาพลักษณ์อันเรียบ เก๋ ทันสมัยและมีเอกลักษณ์ของบ้านหลังนี้แล้วในรายละเอียดของการตกแต่งภายในยังได้ซ่อนตู้สำหรับเก็บของสะสมจำนวนมากไว้ในเกือบพื้นที่ก็ว่าได้ และด้วยที่ผู้ออกแบบตกแต่งภายในคือ บริษัท Candid Interior เข้าใจความต้องการของผู้เป็นเจ้าของที่ต้องการให้บรรยากาศบ้านดูไม่รกสะอาดตา เป็นระเบียบ เรียบร้อย จึงออกแบบเป็นตู้บิลท์อินทั้งหมดที่ดูแนบเนียนไปกับผนัง ซึ่งบางส่วนก็ออกแบบเป็นตู้โชว์บานกระจกใสขนาดใหญ่ยาวตลอดแนว ผนัง เช่น ตู้โชว์ของที่ระลึกจากการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก บริเวณโถงบันไดชั้นล่าง และตู้โชว์ขนาดใหญ่ขนานไปกับโถงทางเดินชั้นสองของบ้าน สำหรับโชว์ของเล่น ของสะสมแสนรักของคุณสุเมธโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังออกแบบผนังบางส่วนเช่นโถงบันไดทางขึ้นให้มีลูกเล่นในตัวผ่านเท็กซ์เจอร์ของแผ่นกระเบื้อง โดยซ่อนไฟหลึบ ไว้ด้านในเพื่อใช้แสงสร้างมิติให้บ้านดูมีเสน่ห์ยิ่งขึ้น

“เนื่องจากงานสถาปัตยกรรมออกแบบฟังกชั่นทุกอย่างตอบโจทย์แล้ว โดยลงรายละเอียดพื้นที่ไว้ทั้งหมด

งานตกแต่งภายในจึงทำค่อนข้างง่าย ซึ่งฝีมือของCandid Interior ก็ดี

มีความรับผิดชอบ เราต้องการแก้ไขงานส่วนไหนเข่ก็เข้ามาจัดการให้ แล้วเขาก็ช่วยแนะนำ

ช่วยดูโทนในการเลือกวัสดุและไปช่วยเลือกของตกแต่งต่างๆ ด้วย”

             นับว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นบนพื้นฐานไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของสมาชิกครอบครัวแต่ละคนอย่างแท้จริง ภายใต้ภาพลักษณ์อันมีเอกลักษณ์ที่สะท้อนตัวตนผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง

 

อ่านบทความได้ที่นี่