Share

Author: admin

5 หน่วยงานสำคัญต้องติดต่อเมื่อสร้างบ้านหรู

การสร้างบ้านหรู นอกจากจะสร้างให้ถูกต้องตามแบบและมีมาตรฐานที่ยอมรับกันในระดับสากลแล้ว ยังต้องสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย โดยก่อนดำเนินการสร้างเจ้าของบ้านต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมอบหมายให้บริษัทรับสร้างบ้านดำเนินการแทน ซึ่งวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหน่วยงานสำคัญต่างๆ ที่ต้องติดต่อเมื่อจะสร้างบ้านหรู 5 หน่วยงานสำคัญต้องติดต่อเมื่อสร้างบ้านหรู 1. หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่สร้างบ้าน : ขอใบอนุญาตก่อสร้าง เจ้าของบ้านต้องนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตปลูกสร้างบ้านยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะดำเนินการปลูกสร้างหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งคือ ● สำนักงานเขต ● สำนักงานเทศบาล ● องค์การบริหารส่วนจังหวัด ● องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เมืองพัทยา ● องค์การบริหารส่วนตำบล โดยสามารถยื่นเรื่องถึงเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังกล่าวคือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายกเทศมนตรี, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.), นายกเมืองพัทยา, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เอกสารประกอบการขออนุญาตปลูกสร้าง 1. แบบคำขออนุญาต (แบบ ข.1) 2. แบบแปลน แผนผังบริเวณ และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด 3. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบ สถาปนิก และ วิศวกร พร้อมสำเนาใบอนุญาต 4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง […]

read more

ภาษีที่ดินใหม่ 2564 สร้างบ้านหรูต้องจ่ายเท่าไร?

หน้าที่สำคัญที่เจ้าของบ้าน หรือสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงเจ้าของที่ดินต้องรู้รายละเอียดและปฏิบัติตาม คือเรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2562 หรือ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย พ.ร.บ. ดังกล่าวที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน และปรับปรุงให้มีความชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐานมากขึ้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 มีรายละเอียดสำคัญอะไรอัปเดตบ้าง อาร์ต เทค โฮม จะพาคุณไปติดตาม ประเภทของอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564 ในปัจจุบันการจัดเก็บภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะคิดตามลักษณะของการใช้ประโยชน์ โดยอัตราภาษีจะเป็นแบบขั้นบันไดซึ่งเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของราคาประเมิน แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. ที่ดินเกษตรกรรม แบ่งลักษณะของผู้ถือครองเป็น 2 แบบคือ ● เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ได้รับการยกเว้นภาษี ● เจ้าของเป็นนิติบุคคล เสียภาษีที่ดินตามอัตราปกติ ตามรายละเอียด 2. ที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยถูกจัดเก็บภาษีแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ● บ้านหลังหลัก กรณีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หากมีราคาไม่ถึง […]

read more

5 องค์ประกอบ สร้างบ้านหรูให้ได้ตรงปก

บ้านหรูสมบูรณ์แบบ กว่าจะสร้างได้สำเร็จต้องใช้เวลา ความพิถีพิถัน และความใส่ใจในขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด โดยเจ้าของบ้านเองอาจติดตามดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด หรืออีกวิธีที่ผ่อนแรงให้เจ้าของบ้านคือ การให้ทีมงานจากบริษัทรับสร้างบ้านคอยเป็นหูเป็นตาให้ เพื่อให้ได้บ้านที่สวยตรงตามปก แข็งแรงมีมาตรฐาน และสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสุขสบายหายห่วงในระยะยาว ดังนั้นมาดูกันว่าองค์ประกอบสำคัญของการสร้างบ้านหรูให้ได้ตรงตามปก มีอะไรบ้าง  5 องค์ประกอบสำคัญของการสร้างบ้าน 1. ฐานราก ฐานราก เป็นองค์ประกอบหลักๆ ที่ถือว่ามีความสำคัญที่สุดของบ้านเลยก็ว่าได้ โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ คือ เสาเข็ม ฐานราก และตอม่อ 1.1 เสาเข็ม เป็นส่วนแรกของงานสร้างบ้านที่จะเกิดขึ้นก่อนส่วนอื่นๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เสาเข็มเจาะ และเสาเข็มตอก ส่วนการเลือกใช้งานควรเลือกตามความเหมาะสมและดูที่ชนิดวัสดุที่ต้องมีความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักได้ ● เสาเข็มแบบไม้ มีน้ำหนักค่อนข้างเบา ราคาถูก การขนส่งสะดวก แต่รองรับนำหนักได้ไม่มาก เมื่อจะใช้งานจึงต้องใช้หลายๆ ต้น เพื่อให้มีความแข็งแรงมากพอจะรองรับน้ำหนัก ส่วนใหญ่นิยมใช้กับบ้านขนาดเล็ก หรือบ้านชั้นเดียว ● เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเสาเข็มที่มีการหล่อที่หน้างานเมื่อจะสร้างบ้าน ซึ่งวิธีนี้จะทำให้อาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบน้อยกว่าเสาเข็มที่ถูกตอกเนื่องจากการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่านั่นเอง ● เสาเข็มเหล็ก สังเกตได้จากรูปร่างเสาเข็มที่ส่วนใหญ่จะเป็นรูปตัว H ที่ทำให้สามารถตอกลงดินได้ง่าย และรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดี […]

read more

เรื่องรั้วต้องรู้ สร้างอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

รั้ว ถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของบ้าน โดยเฉพาะบ้านเดี่ยว ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงขอบเขตกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งยังเป็นเหมือนเกราะชั้นนอกที่ช่วยป้องกันอันตรายจากภายนอกให้กับสมาชิกในบ้านได้อีกด้วย การจะสร้างรั้ว นอกจากจะต้องดูเรื่องของมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยแล้ว ยังต้องคำนึงถึงกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งมีข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องรั้ว และเจ้าของบ้านควรศึกษาไว้ เรื่องรั้วกับกฎหมาย สิ่งสำคัญที่เจ้าของบ้าน ต้องรู้ไว้คือ การก่อสร้างรั้วไม่สามารถสร้างได้ตามที่ต้องการ เพราะต้องศึกษาข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย โดยมีข้อกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ดังนี้อาคาร หมายถึง บ้าน อาคารพาณิชย์ โรงแรม ตลาด ห้างสรรพสินค้า อุโมงค์ ท่าจอดเรือ ศาสนสถาน คลังสินค้า โรงงาน ภัตตาคาร สำนักงาน รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่บุคคลสามารถเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ ● อาคารยังมีความหมายรวมถึง รั้ว กำแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือให้บุคคลทั่วไปใช้สอย ● รั้ว กำแพง หรือประตูที่มีความสูง 10 เมตรขึ้นไป ที่กั้นระหว่างที่ดินเอกชนกับเอกชนด้วยกัน ก็ถือเป็นอาคารด้วยเช่นกัน ● สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ถือเป็นอาคารตามรายละเอียดดังกล่าว เมื่อจะทำการก่อสร้างจะต้องมีการขออนุญาตก่อสร้างก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ […]

read more

เคล็ดลับ เลือกแบบประตู-หน้าต่าง ให้เหมาะกับบ้าน

ประตู-หน้าต่าง ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของบ้าน ที่ทำหน้าที่เป็นช่องเปิดเชื่อมโยงแต่ละพื้นที่เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะพื้นที่ภายในกับภายในด้วยกัน หรือภายในกับภายนอก โดยลักษณะของประตู-หน้าต่างมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป ตามความสวยงาม ประโยชน์การใช้ และข้อจำกัด มาทำความรู้จักประตู-หน้าต่างรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้งานได้เหมาะสมและเสริมให้บ้านหรูนั้นสวยงาม มีเอกลักษณ์มากที่สุด 1. รูปแบบของบานประตู ประตูบานเปิด ประตูรูปแบบบานเปิดนี้ลักษณะการใช้งานจะเปิดออกกว้างได้ถึง 180 องศา มีทั้งแบบบานเดี่ยวและบานคู่ซึ่งการเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และความกว้างของทางเข้า ส่วนมากจะนิยมใช้เป็นประตูทางเข้าบ้าน และภายในบ้านกับห้องต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องพระ โดยในขั้นตอนการติดตั้งประตูประเภทนี้ สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบเปิดเข้า หรือเปิดออก ซึ่งจะสามารถผลักได้ด้านเดียว และต้องเผื่อพื้นที่สำหรับการเปิดประตูรูปแบบนี้ ประตูบานสวิง ประตูบานสวิงจะมีลักษณะค้ลายประตูบานเปิด แต่ต่างกันที่ประตูบานเปิดจะเปิดได้ทางเดียว แต่ประตูบานสวิงสามารถผลักเข้า-ออกได้สองด้าน วัสดุที่ใช้ทำประตูมักใช้เป็นกรอบอะลูมิเนียมและลูกฟักกระจก ส่วนบริเวณกรอบบานจะมีอุปกรณ์สวิงลักษณะเหมือนแกนหรือเดือยยึดไว้กับพื้นด้านล่างและวงกบหรือบานประตูด้านบน บานประตูรูปแบบนี้นิยมใช้ในสถานที่ที่เน้นการเข้า-ออกได้ทั้งสองทาง และมีคนใช้งานบ่อย ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม อาคาสำนักงาน หรือสำหรับบ้านพักอาศัยก็สามารถนำไปใช้ได้ ขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าของบ้าน และความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น บางบ้านอาจปรับพื้นที่บางส่วนเป็นโฮมออฟฟิศ ก็สามารถเลือกใช้ประตูแบบบ้านสวิงได้ในพื้นที่ได้เช่นกัน ประตูบานเลื่อน ลักษณะประตูจะเปิด-ปิดด้วยการเลื่อนออกด้านข้าง ซึ่งมีข้อดีคือช่วยประหยดพื้นที่ และค่อนข้างสะดวกปลอดภัยสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุ หรือผู้ใช้รถเข็น ประตูบานเลื่อนมีส่วนประกอบที่สำคัญคือตัวประตู และรางเลื่อน […]

read more

7 ทริคออกแบบบ้านหรู ให้อยู่แล้วคุณภาพชีวิตดี

บ้าน…จุดเริ่มต้นสำคัญที่ช่วยเติมเต็มความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยในทุกๆ วัน จะทำอย่างไรให้พื้นที่เติมเต็มความสุขนี้ รองรับการอยู่อาศัยของสมาชิกทุกคนให้มีทั้งความสุขไปพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพื้นที่แห่งความสบายใจ และอยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน วันนี้ อาร์ต เทค โฮม มีทริคออกแบบบ้านหรู ให้อยู่แล้วคุณภาพชีวิตดีมาฝากคนรักบ้าน 7 ทริคออกแบบบ้านหรู ให้อยู่แล้วคุณภาพชีวิตดี 1. มี Space ให้ชีวิตได้ผ่อนคลาย การสร้างและออกแบบบ้านหรู ไม่ใช่เพียงแค่มีฟังก์ชันต่างๆ ที่รองรับการอยู่อาศัย แต่บ้านที่สร้างคุณภาพชีวิตให้สมบูรณ์แบบนั้นยังต้องมีส่วนที่เป็นพื้นที่ว่าง เพื่อให้สามารถพักสายตา หรือทอดมองบรรยากาศในมุมกว้างๆ ได้ เช่น ระเบียงบ้าน ชานบ้าน หรือห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น ไม่มีตู้และชั้นวางของสูงๆ บดบังสายตา ทำให้เมื่อผู้อยู่อาศัยเข้าใช้งานในพื้นที่นั้นรู้สึกได้ถึงความปลอดโปร่ง โล่ง สบาย และไม่อึดอัด 2. มีแสงธรรมชาติสร้างบรรยากาศอบอุ่น แสงแดดมีผลต่อนาฬิกาชีวิตในร่างกายซึ่งจะช่วยควบคุมการหลังของฮอร์โมนต่างๆ รวมถึงวงจรการหลับและการตื่นให้เป็นปกติอย่างสมดุล นอกจากนี้แสงแดดยังช่วยในการกระตุ้นการสร้างวิตามินดีในร่างกาย และมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก โดยจะช่วยกระตุ้นสารสารสื่อประสาทในร่างกายที่ช่วยปรับให้อยู่ในอารมณ์สงบสบาย รู้สึกเบิกบาน ผ่อนคลาย ลดความเสี่ยงโรคซึมเศร้า โดยเวลาที่เหมาะสมกับการรับแสงแดดอ่อนๆ จะเป็นช่วงเช้าไม่เกิน 9.00 น. ดังนั้นการออกแบบและสร้างบ้านหรูเพื่อเสริมให้คุณภาพชีวิตขชองผู้อยู่อาศัยเป็นไปอย่างดี จึงควรเสริมช่องเปิดที่ช่วยให้แสงธรรมชาติภายนอกส่องเข้าถึงภายในบ้านได้ หรือมีมุมนั่งเล่นที่ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้พื้นที่ทำกิจกรรมยามเช้าท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นได้ 3. ช่องเปิด […]

read more

เคล็ดลับสร้างบ้านไร้เสียงรบกวนทั้งภายนอก-ภายใน

บ้านน่าอยู่ นอกจากบรรยากาศแล้ว การสร้างสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก-ภายในให้เอื้อต่อการพักอาศัยได้อย่างสงบ นับเป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน อาร์ต เทค โฮม มีเคล็ดลับดีๆ สำหรับการสร้างบ้านไร้เสียงรบกวน เพื่อให้บรรยากาศภายในเงียบสงบ และภายนอกอยู่สบายไร้ขีดจำกัดเพราะไม่ถูกรบกวนด้วยเสียง จะมีอะไรบ้างลองไปดูกัน เสียงรบกวนเจ้าปัญหามาจากไหน? เสียงมีผลกระทบต่อการอยู่อาศัย เพราะส่งผลโดยตรงกับสุขภาพกายและจิต ดังนั้นบ้านที่เงียบสงบ ไร้เสียงรบกวนควรมีระดับคาวมดังของเสียงที่เหมาะสม เช่นในห้องนอนไม่ควรมีความดังของเสียงเกินระดับ 30-40 เดซิเบล โดยเสียงที่มีผลกระทบต่อการพักอาศัยของสมาชิกในบ้าน มีแหล่งที่มา 2 แหล่งดังนี้คือ 1. เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยนอกบ้าน เสียงจากนอกบ้านมักมาจากเสียงถนน เสียงรถ เสียงแตร หรือเสีนงจากสถานที่สำคัญๆ สถานที่ราชการ เช่น วัด โบสถ์ โรงเรียน ตลาด โรงงาน หรือเสียงจากเพื่อนบ้าน ซึ่งไม่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดได้ ดังนั้นสิ่งที่เจ้าของบ้านสามารถทำได้คือการลดความดังของเสียงจากภายนอกที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน ด้วยการปรับปรุงจุดต่างๆ ในพื้นที่บ้านทั้งภายนอกและภายใน 2. เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในบ้าน ● เสียงที่ดังทะลุผ่านผนังห้อง โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเลือกใช้วัสดุสำหรับการก่อสร้างกำแพงและประตูที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถในการกั้นเสียงน้อย ทำให้เสียงจากห้องหนึ่งทะลุผ่านผนังกั้นไปสู่อีกห้องได้ ● เสียงที่ดังทะลุผ่านบริรอยต่อต่างๆ รอยต่อต่างๆ เช่น รอยต่อระหว่างผนัง ช่องประตู ช่องหน้าต่าง […]

read more

เลือกแบบบ้านสไตล์ไหน? ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณ

บ้านที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัย คือบ้านที่สร้างจากไลฟ์สไลต์ของสมาชิกทุกคน นอกจากไลฟ์สไตล์ที่สำคัญแล้ว สไตล์ของแบบบ้านก็มีส่วนที่ทำให้บรรยากาศการอยู่อาศัยนั้นอบอวลไปด้วยความสุข เพราะการได้ใช้ชีวิตในบรรยากาศของบ้านที่ชื่นชอบ จะช่วยให้ผู้พักอาศัยมีชีวิตชีวา และมีความสุขในทุกๆ วัน มาดูกันว่าไลฟ์สไตล์ไหน เหมาะกับแบบบ้านสไตล์อะไร 5 สไตล์แบบบ้าน กับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง 1. Modern Style : บ้านโมเดิร์น ทรงสมัยใหม่ เรียบง่าย เน้นพื้นที่ใช้สอย บ้านสไตล์โมเดิร์นเน้นการออกแบบให้ดูทันสมัย มีความเก๋ แตกต่างไม่เหมือนใคร พื้นที่ของบ้านมีความเรียบง่าย ลดรายละเอียดต่างๆ ที่เกินจำเป็น โดยใช้รูปทรงเรขาคณิตที่มีเหลี่ยมมุมเพื่อประโยชน์การใช้สอยพื้นที่สูงสุด รวมถึงการใช้กรอบประตู หน้าต่างบานใหญ่โดยใช้กระจก ให้ความรู้สึกโปร่ง โล่ง สบายตา เผยทัศนียภาพภายนอกเพื่อเปิดรับธรรมชาติ โทนสีของบ้าน ส่วนใหญ่เป็นสีโทนสว่าง อย่างสีขาว เทา ดำ เผยให้เห็นโครงสร้าง และโชว์พื้นผิวเนื้อแท้ของวัสดุ บ้านสไตล์โมเดิร์น เหมาะสำหรับผู้อยู่อาศัยที่มีไลฟ์สไตล์ทันสมัย ชอบความเรียบง่ายของแบบบ้าน แต่ในความเรียบนั้นต้องเก๋ มีความแตกต่างไม่ซ้ำใคร และเน้นการใช้สอยพื้นที่อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 2. Classic Style : บ้านสไตล์คลาสสิก ประณีต งดงาม หรูหรา […]

read more

สระว่ายน้ำในบ้าน…สร้างอย่างไรให้ตอบโจทย์?

สระว่ายน้ำในบ้าน กลายเป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าของบ้านใช้เป็นทางเลือกในการพิจารณาออกแบบบ้านและวางตำแหน่งส่วนประกอบต่างๆ เมื่อต้องการสร้างบ้านใหม่ ในปัจจุบันสระว่ายน้ำก็ถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น เพื่อออกกำลังกาย เพิ่มบรรยากาศให้บ้าน เป็นพื้นที่ทำกิจกรรม หรือเสริมฮวงจุ้ยบ้าน ดังนั้นเมื่อจะสร้างบ้านพร้อมสระว่ายน้ำทั้งที เจ้าของบ้านควรต้องพิจารณาอะไรบ้าง เพื่อให้ได้สระว่ายน้ำที่ตอบโจทย์ที่สุด 5 เรื่องเตรียมพร้อมสร้างสระว่ายน้ำให้ตอบโจทย์ 1. Checklist ความพร้อมพื้นฐานก่อนสร้าง สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับเจ้าของบ้านที่อยากสร้างสระว่ายน้ำในบ้านหรู คือการตรวจเช็กความพร้อมพื้นฐานในด้านต่างๆ ก่อนตัดสินใจสร้าง เพราะปัจจัยเหล่านี้จะมีผลต่อการออกแบบ และจัดวางตำแหน่งของสระว่ายน้ำ โดยพิจารณาจากเรื่องต่างๆ คือ ● สำรวจพื้นที่ในบริเวณรอบๆ บ้าน ว่ามีความกว้างขวางมากพอที่จะสร้างสระว่ายน้ำได้หรือไม่ ● เลือกตำแหน่งสร้างสระว่ายน้ำ ว่าอยากสร้างให้ติดกับตัวบ้านเลย หรือสร้างห่างจากตัวบ้าน หากสร้างติดบ้าน ควรปรึกษาสถาปนิกเรื่องการออกแบบให้เข้ากับดีไซน์บ้าน และเตรียมเรื่องโครงสร้างฐานรากให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ เรื่องการป้องกันน้ำกระเด็นเข้าบ้านจนสร้างความเสียหาย รวมถึงความปลอดภัย โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กควรทำราวกั้นกันตก ● เลือกรูปทรงสระให้เหมาะสม โดยรูปทรงสระมี 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ รูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงอิสระ โดยรูปทรงที่ดีควรมีลักษณะเข้ากับตัวบ้าน และตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด ● มีวัตถุประสงค์การใช้งานสระว่ายน้ำชัดเจน เจ้าของบ้านต้องตอบให้ได้ว่าสระว่ายน้ำที่ถูกสร้างขึ้นเป็นไปเพื่อออกกำลังกาย เสริมฮวงจุ้ย สร้างบรรยากาศ หรือเพิ่มมุมมองที่สวยงาม ● […]

read more

เตรียมพร้อมที่ดินอย่างไร? ก่อนสร้างบ้าน

ก่อนสร้างบ้าน สิ่งที่เจ้าของต้องเตรียมพร้อมและจัดการเป็นอันดับต้นๆ คือ การเตรียมที่ดินที่จะใช้สร้างบ้าน หากเมื่อมีที่ดินแล้ว ก็ใช่ว่าจะสามารถปลูกสร้างบ้านได้เลย เพราะพื้นที่นั้นอาจยังไม่มีสภาพที่เหมาะสมพร้อมสร้าง และเจ้าของบ้านต้องสำรวจสภาพแวดล้อม ประวัติที่ดิน ตลอดจนถึงการถมที่ดิน และบดอัดเพื่อให้ชั้นดินมีความแน่นมากพอที่จะรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลัง ป้องกันปัญหาการทรุดภายหลัง เตรียมพร้อมที่ดินก่อนสร้างบ้าน การเตรียมพร้อมที่ดินก่อนสร้างบ้าน แน่นอนว่านอกจากการมีที่ดินสำหรับสร้างถูกต้องตามกฎหมาย และเจ้าของบ้านมีสิทธิสร้างในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือ การเตรียมที่ดิน และการสำรวจที่ดิน หากพื้นที่นั้นมีเศษซากอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอยู่ ให้รื้อของเดิมออกจนถึงชั้นฐานราก หรือหากพื้นที่ดินอยู่ในระดับต่ำกว่าพื้นที่โดยรอบ และต่ำกว่าถนน จะเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วม จึงต้องดำเนินการถมที่ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญของการเตรียมที่ดินก่อนสร้างบ้าน มาดูกันว่า การถมที่ดินนั้น มีขั้นตอนลัจจัยอะไรต้องคำนึงถึงบ้าง การถมดินก่อนสร้างบ้าน การถมดินเป็นการยกระดับความสูงของพื้นที่ที่จะสร้างบ้าน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม และช่วยให้การวางท่อระบายน้ำอยู่ในระดับที่สูงกว่าถนน โดยการถมที่ดินควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ คือ 1. ลักษณะพื้นที่ที่จะถมดิน ● การสังเกตต้นไม้ที่ขึ้นในที่ดินแปลงนั้นเพื่อดูว่าเป็นดินแห้งหรือมีความชื้นแฉะ โดยต้นไม้ที่สังเกตได้คือ พื้นที่ที่มีต้นกระถิน มะขามเทศขึ้นแสดงว่าบริเวณนั้นพื้นดินมีลักษณะแห้ง แต่ถ้าเป็นต้นกก ต้นอ้อ และธุปฤาษี ขึ้นอยู่แสดงว่าพื้นที่นั้นมีลักษณะชื้นแฉะ ดินมีความอ่อนตัวสูง ● การสำรวจประวัติพื้นที่ดิน โดยสอบถามสภาพพื้นที่จากผู้อยู่อาศัยรอบๆ เกี่ยวกับการเกิดน้ำท่วม มีความสูงเท่าไร ใช้เวลากว่าจะแห้งนานหรือไม่ 2. ความสูงของพื้นที่ที่จะถม สำหรับที่ดินทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระดับต่ำกว่าถนนมากนัก […]

read more
1 2 3 4 5 6