Share

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมอบจักรยานให้กับ 30 โรงเรียนในจังหวัดชัยนาทเมื่อเร็วๆ นี้…

โพสต์โดย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2014
http://www.obec.go.th/news/54967

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมอบจักรยานให้กับ 30 โรงเรียนในจังหวัดชัยนาทเมื่อเร็วๆ นี้…

โพสต์โดย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2014
http://www.thinsiam.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A/1467
http://www.obec.go.th/news/54967

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมอบจักรยานให้กับ 30 โรงเรียนในจังหวัดชัยนาทเมื่อเร็วๆ นี้…

โพสต์โดย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2014

ข่าวนี้ในแหล่งอื่นๆ

http://www.thinsiam.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A/1467
http://www.obec.go.th/news/54967

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมอบจักรยานให้กับ 30 โรงเรียนในจังหวัดชัยนาทเมื่อเร็วๆ นี้…

โพสต์โดย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2014

โดยยอดการบริจาคสูงกว่าความตั้งใจของสมาคมฯ ทำให้สามารถบริจาคจักรยานได้ถึง 252คัน และแบ่งให้นักเรียนโครงการทวิภาคีให้นำไปมอบให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จ.ชุมพร อีกจำนวน 10คัน นอกจากนี้ยังมียิดบริจาคสนับสุนนทุนการศึกษามากกว่า 30,000 บาท มอบให้กับนักเรียนอีกด้วย

ข่าวนี้ในแหล่งอื่นๆ

http://www.thinsiam.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A/1467
http://www.obec.go.th/news/54967

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมอบจักรยานให้กับ 30 โรงเรียนในจังหวัดชัยนาทเมื่อเร็วๆ นี้…

โพสต์โดย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2014

เพื่อเป็นการฉลองการครบรอบ 10ปีของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ทางสมาคมธุรกิจรับสร้างจึงลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่ง นางสาวเจตนา โลห์ศิริได้เข้าร่วมในฐานะหนึ่งในกรรมการของสมาคมและตัวแทนจาก บริษัทอาร์ต เทค โฮม ในโครงการ “จักรยานเพื่อน้อง” เป็นความร่วมมือจากสมาชิกและบุคคลภายนอกที่สนใจบริจาด

โดยยอดการบริจาคสูงกว่าความตั้งใจของสมาคมฯ ทำให้สามารถบริจาคจักรยานได้ถึง 252คัน และแบ่งให้นักเรียนโครงการทวิภาคีให้นำไปมอบให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จ.ชุมพร อีกจำนวน 10คัน นอกจากนี้ยังมียิดบริจาคสนับสุนนทุนการศึกษามากกว่า 30,000 บาท มอบให้กับนักเรียนอีกด้วย

ข่าวนี้ในแหล่งอื่นๆ

http://www.thinsiam.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A/1467
http://www.obec.go.th/news/54967

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมอบจักรยานให้กับ 30 โรงเรียนในจังหวัดชัยนาทเมื่อเร็วๆ นี้…

โพสต์โดย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2014

เพื่อเป็นการฉลองการครบรอบ 10ปีของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ทางสมาคมธุรกิจรับสร้างจึงลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่ง นางสาวเจตนา โลห์ศิริได้เข้าร่วมในฐานะหนึ่งในกรรมการของสมาคมและตัวแทนจาก บริษัทอาร์ต เทค โฮม ในโครงการ “จักรยานเพื่อน้อง” เป็นความร่วมมือจากสมาชิกและบุคคลภายนอกที่สนใจบริจาด

โดยยอดการบริจาคสูงกว่าความตั้งใจของสมาคมฯ ทำให้สามารถบริจาคจักรยานได้ถึง 252คัน และแบ่งให้นักเรียนโครงการทวิภาคีให้นำไปมอบให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จ.ชุมพร อีกจำนวน 10คัน นอกจากนี้ยังมียิดบริจาคสนับสุนนทุนการศึกษามากกว่า 30,000 บาท มอบให้กับนักเรียนอีกด้วย

ข่าวนี้ในแหล่งอื่นๆ

http://www.thinsiam.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A/1467
http://www.obec.go.th/news/54967

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมอบจักรยานให้กับ 30 โรงเรียนในจังหวัดชัยนาทเมื่อเร็วๆ นี้…

โพสต์โดย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2014

Share post: